1. Jak ukázat dětem svůj zájem
 2. Jak si spolu hrát
 3. Jak si společně číst
 4. Jak chválit
 5. Jak dávat pokyny
 6. Jak odměňovat
 7. Jak vést dítě k přátelskému chování
 8. Jak podpořit schopnost sebeovládání
 9. Jak naučit děti řešit problémy
 10. Jak přehlížet rušivé chování
 11. „Time out“ pro děti
 12. Přestávka pro rodiče