Publikace vzniklá v rámci projektu Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00361, se věnuje tématu práce s nezaměstnanou mládeží a je primárně určena pracovníkům NNO, OSPOD a představitelům státní i soukromí sféry.

STÁHNOUT