Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže.

© CENTRUM PRO VEŘEJNOU POLITIKU, 2007

Stáhnout