Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte
Metodická příručka

Autoři: Leona Běhounková, Egle Havrdová, Zora Syslová
Centrum pro veřejnou politiku, 2011

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Tvorba metodiky
na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním
a její implementace do MŠ“ v kraji Vysočina. Tento projekt
(CZ.1.07/1.2.02/03.0002) je spolufi nancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
ISBN 978-80-260-0641-1

Stáhnout