Researchers

Researchers2019-01-03T12:38:47+00:00

The content is being prepared.

SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire

Abychom se nespoléhali jen na zahraniční studie, provádíme vlastní vyhodnocování našich programů. Využíváme k tomu mezinárodně uznávaný nástroj, SDQ dotazník (Strengths and Difficulties Questionnaire), který pomocí 25 psychologických atributů umožňuje sledovat aktuální stav a při opakovaném měření také vývoj pěti dimenzí chování dítěte (problémové chování, prosociální chování, hyperaktivita/nepozornost, problém s navazováním vztahu s vrstevníky a emoční zralost).

V našich výzkumech se zaměřujeme jak na opakované měření, kdy sledujeme vývoj dětí v období několika let, tak na srovnání dětí zasažených metodikou Dobrý začátek s dětmi, které s metodikou nebyli v kontaktu. Jedná se o experimentální design, tzv. dvojitě zaslepená studie s jednou intervenční a druhou kontrolní skupinou.

Evaluace

Evaluace využíváme v projektech „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“ a “Dobrý začátek: Inkluzivní metody práce s rodiči a dětmi.”

Evaluační plán je veden ambicí přiblížit se svým designem co nejvíce klasickému experimentálnímu designu se srovnatelnou intervenční a kontrolní skupinou.

Pro účely evaluace byla navázána spolupráce s výzkumným konsorciem Parenting for Lifelong Health (PLH), jehož členy jsou Světová zdravotnická organizace (WHO), Stellenbosch University a University of Cape Town v Jižní Africe, Bangor University ve Walesu, University of Oxford a University of Reading v Anglii a organizace UNICEF.

V rámci evaluace se zaměřujeme na následující oblasti:

  • Změna chování dětí v důsledku programu – měření pomocí dotazníku SDQ před a po intervenci na intervenční a kontrolní skupině
  • Změna rodičovských praktik (výkonu rodičovské role) – měření self-reportovým dotazníkem pro rodiče před a po intervenci na intervenční a kontrolní skupině
  • Změna pocitů spojených s rodičovstvím a množství stresu zažívaného během výkonu rodičovské role – měření self-reportovým dotazníkem pro rodiče před a po intervenci na intervenční a kontrolní skupině
  • Změna postojů a znalostí sociálních pracovníků – self-report před a po na intervenční skupině

Design výzkumu, evaluační nástroje a další informace jsou popsané v evaluačním plánu

The content is being prepared.