Projects

Projects2019-01-10T19:30:05+00:00

Completed Projects

Overview of Completed Projects

2019-01-10T14:29:12+00:00

Erasmus+ project: Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments

Snažíme se zdůrazňovat důležitost předškolní výchovy a vzdělávání a společné působení předškolních zařízení a rodičů. Právě předškolní období je klíčové v položení pevných základů, které směrují děti k životní cestě, k plnohodnotnému a naplněnému životu a soužití s ostatními lidmi.