Terénní pracovníci

Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností

2019-01-14T15:11:02+01:00

Projekt „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007240, je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost –  výzva č. 03_15_024 Sociální inovace v oblasti [...]

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

2019-01-14T15:26:14+01:00

Projekt „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže“ si kladl za cíl zpřístupnit nejnovější poznatky a aktuálně potřebné dovednosti [...]