učitelé

Zavedení a ověření metodiky rozvoje socio-emočních dovedností v MŠ a ZŠ

2020-03-10T12:16:15+01:00

Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022 CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016373 Projekt reaguje na tři opomenuté oblasti systému předškolního a základního vzdělávání. Poskytuje ověřené a ucelené nástroje pro učitele, [...]