Metodika dobrý začátek

Vzdělávací program „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí  předškolního věku“ je českou adaptací programu Incredible Years, který vznikl v USA a je již přes 30 let  úspěšně aplikován a empiricky ověřován  také v řadě evropských zemí.

Metodické materiály pro práci ve třídě

Publikace představující metodiku Dobrý začátek: Ověřené postupy pro učitelky mateřských škol. Praha, Schola Empirica, 2015. ISBN 978-80-905748-2-3. Na vyžádání vám zašleme jeden výtisk zdarma.

Více informací

Metodická podpora a vzdělávání učitelů

Do kvality vzdělávání se promítá také provázanost jednotlivých stupňů výchovy a vzdělávání od předškolní péče po středoškolské vzdělávání. Zabýváme se socializační funkcí školy a působením školy na mládež ohroženou sociální exkluzí a kriminální delikvencí. Spolupracujeme se školami na dalším vzdělávání pedagogů v této oblasti.

Záznam z ceremonie udělování cen EDUína v lednu 2020, kde Dobrý začátek získal první cenu veřejnosti.

Související projekty

Kontaktujte nás    This site is protected by reCAPTCHA and the Google