Schola Empirica, z.s. je nezávislá, nevládní a nepolitická nezisková organizace působící již od roku 2003.

Schola Empirica, z.s. (do ledna 2014 pod jménem Centrum pro veřejnou politiku, o.s.; http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni/sdruz010.html) je nezávislou, nevládní a nepolitickou neziskovou organizací působící již od roku 2003.

Cílem organizace je prostřednictvím vzdělávání přispívat ke zkvalitňování veřejné politiky, zlepšování společenského klimatu a občanského soužití.

Schola Empirica vytváří nezávislou platformu pro výměnu názorů mezi domácími i mezinárodními odborníky v oblasti aplikovaných společenských věd, je aktivní v empirických výzkumech aktuálních společenských témat. Podílí se na definování nejlepší praxe v dané oblasti a jejího přenosu do prostředí České republiky.

Od roku 2003 Schola Emprica realizuje mezinárodní a národní vzdělávací projekty pro pedagogické a sociální pracovníky, zástupce neziskového i veřejného sektoru. Dlouholetým úspěšným mezinárodním projektem organizace Schola Empirica je pořádání tematických letních škol pro univerzitní studenty z celého světa – Prague Summer Schools. Cílem letních škol je umožnit studentům, aby v rámci mezinárodní diskuse s odbornými partnery z různého kulturního i společenského zázemí prohloubili své znalosti v oboru, konfrontovali svůj pohled na věc a rozvíjeli svůj sociální kapitál.

Detailní informace o jednotlivých projektech, které Schola Empirica realizuje, najdete na hlavní stránce dle jejich tematického zaměření.

Představení Scholy Empirica

Poslání organizace 

Naším cílem je podporovat učitele, sociální pracovníky a rodiče tak, aby mohli dětem nabídnout tu nejlepší možnou péči. Pro naplňování tohoto cíle hledáme nejvhodnější cesty, a to na základě poznatků vědy a spolupráce klíčových aktérů.

Vize

Věda pro lepší výchovu, vzdělávání a rodičovství.

Strategie

Vycházíme ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod (evidence-based, evidence-informed), které upravujeme pro podmínky v ČR, společně s partnery je ověřujeme v praxi a vyhodnocujeme jejich dopad v českém prostředí (evaluujeme). Implementované přístupy a metody dále zlepšujeme na základě praktických zkušeností z pilotních implementací a výsledků evaluací. Praxí a výzkumem prověřené metody ve spolupráci s partnery dále šíříme v Česku (scaling).

 

Prof. Judy Hutchings, CEBEI, Bangor University, Wales
 
 
 

Více

 

 

Bc. et Bc. Dana Rychlíková, Vedoucí CKP v kraji Vysočina
 
 
 

Více

 

 

Mgr. Renata Ficová, Vedoucí CKP v Jihomoravském kraji
 
 
 

Více

 

 

Mgr. Ludmila Jirotková, Vedoucí CKP v Ústeckém kraji
 
 
 

Více

 

 

Mgr. et Bc. Jarmila Bučková, Vedoucí CKP v kraji Vysočina
 
 
 

Více

 

 

Libuše Nová, DiS., Vedoucí CKP v Ústeckém kraji
 
 
 

Více

 

 

Mgr. Anna Macháčková, Vedoucí CKP v Královehradeckém kraji
 
 
 

Více

 

 

Mgr. Eva Hrubá, Vedoucí CKP v Královehradeckém kraji
 
 
 

Více

 

 

PhDr., Mgr. Dana Charyparová, MBA, Vedoucí CKP v Libereckém kraji
 
 
 

Více

 

 

Lucie Šepsová, DiS., Vedoucí CKP v Libereckém kraji
 
 
 

Více

 

 

Ivana Buderová, Vedoucí CKP v Pardubickém kraji
 
 
 

Více

 

 

Mgr. Miloslava Mňuková, Vedoucí CKP v Pardubickém kraji
 
 
 

Více

 

 

Gabriela Dědicová, Vedoucí CKP v Jihomoravském kraji
 
 
 

Více

 

 

Bc. Kateřina Filipová, Vedoucí CKP Vlašim
 
 
 

Více

 

 

Mgr. Alena Matějovská, Vedoucí CKP Vlašim
 
 
 

Více

 

 

Lenka Jůzková, Vedoucí CKP Třeboň
 
 
 

Více

 

 

Hana Písaříková, CKP Třeboň (Jihočeský kraj)
 
 
 

Více

 

 

Štěpánka Haníková, Vedoucí CKP Merklín
 
 
 

Více

 

 

Michaela Štibraná, CKP Merklín (Plzeňský kraj)
 
 
 

Více