Odborná stáž v Bangoru

„Stáží na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci v Bangoru jsem si ověřila, že potíže, se kterými se setkáváme v naší praxi, jsou i v jiných zemích. Práce s dětmi ze ztížených sociokulturních podmínek je stejná. Děti z tohoto prostředí potřebují na startu naši pomoc u nás i ve Walesu.“

„Jak semináře/přednášky v Centru pro empiricky ověřenou ranou intervenci, tak návštěvy vybraných vzdělávacích institucí považuji za nesmírně přínosné a obohacující.“

Takto se o odborné stáži na Univerzitě Bangor ve Walesu vyjádřily dvě účastnice z loňského roku. Jsme rádi, že jsme mohli tento týden znovu umožnit učitelkám z ČR navštívit zmiňované Centrum i mateřské školy, a přispět tak k obohacení jejich praxe.

2018-12-19T14:14:13+00:00