Popis projektu

Diversity+: budování nástrojů pro inkluzivní předškolní vzdělávání a péči

Rozvíjení dovedností všech dětí od raného věku (3 let) ve formálních institucích může být vynikajícím nástrojem k dosažení rovnosti ve vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí. Zařízení předškolního vzdělávání a péče však nejsou v současné době koncipovány tak, aby splňovaly multikulturní potřeby znevýhodněných skupin.

Projekt Diversity + se snaží zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a péče a podpořit profesní rozvoj učitelů a asistentů, což jim umožní více se soustředit na integraci, podporování rovnosti, sociální začlenění a podporu vzájemné empatie a tolerance.

V průběhu projektu se uskuteční 6 plánovaných setkání: jedno v Itálii, další v Bulharsku, České republice, Nizozemsku, Slovensku a ve Velké Británii. Pilotní testování bude probíhat v 6 partnerských zemích.

Období realizace projektu: 1.9.2020 – 31.08.2023

Spolufinancováno z programu Erasmus + Evropské unie