Popis projektu

Evaluation of the European Crime Prevention Network – EUCPN

Od října 2008 do března 2009 spolupracovala SCHOLA EMPIRICA s britským Centrem pro strategie a hodnocení (CSES, http://www.cses.co.uk) na programu Hodnocení evropské síťě pro prevenci kriminality (Evaluation of the European Crime Prevention Network – EUCPN, www.eucpn.org).

Toto hodnocení bylo provedeno pro ředitelství Evropské komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost (DG JLS) a jeho cílem bylo identifikovat, jakou má Evropská síť pro prevenci kriminality (EUCPN) roli v oblasti prevence kriminality v Evropě. Dalším cílem byla výměna informací, nejlepší praxe mezi vládními a nevládními organizacemi a rozvíjející se výzkum v oblasti prevence kriminality.

Záměrem tohoto hodnocení bylo posoudit, do jaké míry byly cíle stanovené EUCPN splněny, s ohledem na:

  • Osvědčený postup v oblasti prevence kriminality a sdílení vědomostí a zkušeností získaných mezi členskými zeměmi EU;
  • Sběr a hodnocení informací o aktivitách prevence kriminality;
  • Zlepšení výměny nápadů a informací uvnitř sítě;
  • Navázání kontaktů a usnadnění spolupráce mezi členskými státy

SCHOLA EMPIRICA se zapojila do klíčových aktivit hodnocení, koncipování výzkumné metodologie, dotazování zástupců národních kontaktních míst a zástupců České republiky, Slovenska a Lotyšska a zajišťování příspěvků do závěrečné zprávy.