Popis projektu

SUMIGRE

Klíčová akce: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Akce: Strategické partnerství

Délka projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

 

V roce 2015 se na území Evropské Unie dostalo přes 1 milion lidí – uprchlíků, vysídlených osob a dalších přistěhovalců (UNHCR). Turecko se podle Regional Refugee and Resilience Plan 2016/2017 (UNHCR) stalo zemí, která hostí nejvíce uprchlíků na světě. Ačkoliv se veřejné instituce v Turecku aktivně zabývají touto problematikou, počet pracujících neziskových organizací v této oblasti není zdaleka dostatečný.

Hlavním cílem projektu je zajištění podpory pro profesionální rozvoj formálních a neformálních pedagogů pracujících s migranty vytvořením specificky přizpůsobených a inovativních vzdělávacích materiálů. Navíc se projekt zaměřuje na posílení spolupráce mezi veřejným sektorem a občanskou společností při řešení migračních otázek a povzbuzení aktérů z občanské společnosti, aby se stali aktivními agenty a aby přijali opatření v této problematice.

Imigranti často čelí diskriminaci způsobené nedorozuměním, předsudky, strachem atd. vycházejícími z ignorance, a proto je také důležité zvyšovat povědomí komunity o přistěhovalcích a uprchlících a o těžkostech, které snášejí, a zdůraznit potřebnost zapojení všech aktérů do řešení tohoto fenoménu v rámci projektu SUMIGRE.

Přímou cílovou skupinou jsou pedagogové a školitelé, kteří pracují a/nebo pravděpodobně budou pracovat s přistěhovalci ve formálních a neformálních vzdělávacích zařízeních. Existuje také zprostředkovatelská a konečná cílová skupina, která se skládá z veřejných a soukromých vzdělávacích institucí zapojených do formálních a neformálních integračních a školících programů, imigrantů, veřejných autorit, škol se studenty-přistěhovalci, organizací občanské společnosti, médií a hostitelských komunit.

Mezi hlavní aktivity projektu patří vypracování Zprávy o migraci, která bude obsahovat informace o současné situaci migrantů v partnerských zemích a o existujících národních politikách přijatých vládou a soukromým sektorem, které se zabývají migračními otázky. Dalšími hlavními aktivitami jsou rozvoj jednoduše realizovatelného vzdělávacího programu, který bude přesně odpovídat specifickým potřebám cílové skupiny, a organizace workshopů, které umožní setkání cílové skupiny a komunity s představiteli přistěhovalecké komunity. Setkání se zaměří na otázky integrace, etnicity, kultury, bariér a očekávání přistěhovalců v oblasti vzdělávacích služeb a pedagogů.

Ve dnech 18. a 19. ledna se uskutečnilo první setkání projektu SUMIGRE v tureckém Izmitu. Během tohoto setkání byly diskutovány cíle projektu a způsob jejich dosažení. Každý z partnerů si také připravil prezentaci shrnující současný stav migrace do dané země. Závěrem dvoudenního setkání jsme navštívili kuchyni, ve které vaří syrské ženy. Ty přišly ve válce o své muže a nyní čekají na rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany. V rámci tohoto programu, který je zajišťován radnicí města Izmit, získají školení a praxi v cateringových službách, a mají tak větší šanci dále se uplatnit na trhu práce.

Byl zveřejněn první newsletter k projektu SUMIGRE. Viz dokument v pdf (pouze v angličtině).

Ve dnech 16. a 17. dubna proběhlo druhé projektové setkání, které se konalo v Praze. Cílem setkání bylo zhodnotit první výstup projektu, a to Zprávu o migraci (Migration report), kterou partneři zpracovali. V průběhu setkání partneři navštívili dvě organizace v Praze, které se dlouhodobě zabývají podporou učitelů v jejich práci s migranty, a to META, o. p. s. a InBáze, z. s. Navíc měli možnost ochutnat pokrmy připravené sociálním podnikem Ethnocatering, který představuje projekt organizace InBáze, z. s. Jeho cílem je zaměstnávat migrantky, které vaří tradiční pokrmy ze zemí svého původu.

Zpráva o migraci (Migration report) zahrnuje mj. i příklady dobrých praxí vzdělávání migrantů a spolupráce neziskových organizací, veřejných institucí a dalších aktérů, kteří s migranty pracují. Tyto příklady byly přeloženy do národních jazyků partnerů projektu. Celou zprávu o migraci včetně příkladů dobrých praxí naleznete v PDF ke stažení.

Třetí projektové setkání se uskutečnilo 12. a 13. července 2018 v Leeuwardenu na severu Nizozemí. Na programu setkání bylo vytvořit strukturu školení, které bude určené pro učitele pracující s migranty a které jim poskytne klíčové dovednosti a metody pro jejich práci. Partneři si mezi sebou rozdělili jednotlivé části na základě vlastní zkušenosti a odborné znalosti. Součástí programu bylo také představení dvou osob, které v Leeuwardenu pracují s migranty. Prvním z nich byla Marije Drogendijk, která učí na univerzitě migranty nizozemštinu a která nám ukázala metody, jaké při výuce používá. Druhým hostem byl Wouter Schollema, který pracuje jako lektor v neziskové organizaci VluchtelingenWerk (Nizozemská rada pro uprchlíky). Ta se snaží především o to, aby žadatelé o azyl a uprchlíci získali informace o všem, co je pro ně důležité. Wouter Schollema mluvil také o politickém kontextu v Nizozemí, který znemožňuje některé aktivity organizace.

O projektu SUMIGRE a jeho aktivitách byla vytvořena brožura. Je dostupná ke stažení v PDF.

Ve dnech 6. a 7. listopadu se uskutečnilo čtvrté projektové setkání partnerů v Londýně. Během setkání partneři představili návrhy jednotlivých části připravovaného školení. Schola Empirica zpracovává modul na téma interkulturní komunikace. Jinými tématy jsou práva migrantů, diskriminace ve vzdělávání či výuka druhého jazyka. Kromě toho byla partnerům představena průběžná zpráva o evaluaci a diseminaci. Migrants Resource Centre, které zařizovalo celé setkání, pozvalo na projektové setkání ženy z Nigérie, z nichž některé jsou i po patnácti letech pobytu v Británii stále žadatelkami o azyl, a tím nemají například právo pracovat. Tyto ženy se podílejí na kampani Protection Gap, v rámci které se snaží upozornit na to, že ženy migrantky, které prošly nějakým traumatickým zážitkem, by měli mít například možnost vypovídat o tomto zážitku bez přítomnosti vlastního dítěte. Více zde: https://www.asylumaid.org.uk/protectiongap/

Více informací o projektu naleznete zde: http://sumigre.eu/

Projekt realizujeme ve spolupráci s:

Kocaeli Kulturel Gelisim ve Dayanisma Dernegi (Turecko)

Kartepe Halk Egitim Merkezi (Turecko)

Balgarska Agentsiya za Razvitie (Bulharsko)

International Organization for Migration (Maďarsko)

Stichting Business Development Friesland (Nizozemí)

The Migrants’ Resource Centre (Británie)