Popis projektu

Od ledna 2013 zahájila SCHOLA EMPIRICA realizaci mezinárodního projektu „Supporting Social and Emotional Development of Pre-school Children“, podpořeného Visegradským fondem v délce trvání jednoho roku.

Cílem projektu byla výměna zkušeností v podpoře raného vývoje dětí v mateřských školách (MŠ). Program školení pro učitelky/le mateřských škol, která proběhla v zemích V4, vychází z inovativní metodiky práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Tato metodika vznikla v rámci projektu „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ realizovaného Scholou Empiricou ve spolupráci se zahraniční expertkou prof. Judy Hutchings a domácími odbornicemi. Pomocí dotazníkových šetření v pilotních mateřských školách byly připraveny aktivity pro děti i společné aktivity pro děti a rodiče. Metodika přispěje k lepší integraci dětí se sociokulturním znevýhodněním a dětí s problémovým chováním v MŠ.

První jednodenní školení pro učitele/ky MŠ v Polsku úspěšně proběhlo 3. 6. 2013 v Lodži, s účastí 17 učitelek MŠ. Druhý běh školení proběhl 25. 9. 2013 v Žiaru nad Hronom na Slovensku a zúčastnilo se ho 15 učitelek MŠ. Třetí běh školení se uskutečnil 15. 10. 2013 v Praze za účasti 30 učitelek MŠ z Prahy a Středních Čech. Čtvrtý běh školení proběhl 25. 11. 2013 v Budapešti s účastí 24 učitelek MŠ a zástupců partnera projektu Roma Education Fund.

Do projektu se zapojilo celkem 54 mateřských školek a 82 učitelek/učitelů.

Partneři projektu:

Spoleczna Akademia Nauk (Academy of Management), Poland,
Roma Education Fund (NGO), Hungary
Nadácia Škola dokorán n.o. (Wide Open School Foundation), Slovakia

Hlavními odbornými expertkami projektu jsou: Egle Havrdová, Zora Syslová, Lucie Grůzová