Popis projektu

SCHOLA EMPIRICA se v období srpen 2012–2014 zapojila do mezinárodního projektu partnerství „Grundtvig“ v rámci Programu celoživotního učení Evropské komise. Projekt byl zaměřen na podporu rodičů, kteří emigrovali za prací v rámci zemí EU nebo do vzdálenějších částí své země a jsou dlouhodobě odloučeni od svých dětí.

Naším záměrem bylo provést výzkum v regionech partnerských zemí (LT, LV, PL, RO, CZ, TR) za účelem sběru dat týkajících se počtu migrantských rodin, zaznamenání příběhů migrantských rodičů a dospělých členů rodiny, ukazujících problémy s komunikací, jimž členové migrantských rodin čelí. Cílem bylo vytvořit výukový program a materiály pro 16ti hodinový kurz a realizovat pilotní verzi kurzu pro rodiče – migranty a jejich partnery (10 – 15 osob) v každé z partnerských zemí. Kurz byl zaměřen na psychologické aspekty komunikace a poskytl doplňkové vzdělání v oblasti nejnovějších nástrojů z oblasti informačně-komunikačních technologií. Forma kurzu byla velmi flexibilní – individuální výuka, distanční výuka, e-learningové nástroje, sociální sítě.

Výstupem projektu je webová stránka projektu a elektronická publikace, vycházející z příběhů jednotlivých migrantských rodin a také nově vytvořené výukové materiály. Publikace byla přeložena do sedmi jazyků: angličtiny, češtiny, lotyštiny, litevštiny, polštiny, rumunštiny a turečtiny.

Internetové stránky projektu http://grundtvigmigrantparents.net/ceku/indexCZ.html.

Colegiul Tehnic Metalurgic, Rumunsko

Oswiatowies-Lodz sp.z.o.o., Polsko

Litausche Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Německo

Menedzmenta Holding, Lotyšsko

Mersing Il Mili Eigitim Mudurlugu, Turecko