Popis projektu

Termín realizace: 1.5.2020 – 30.4.2022

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464

Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu podpory – odborně moderovaných rodičovských skupin, opírající se o v zahraničí ověřenou metodiku “Celoživotní program zdravého rodičovství pro malé děti”. Projekt cílí na rozvoj odborných znalostí sociálních pracovníků v oblasti posilování rodičovských dovedností, rodičům poskytne intenzivní podporu v rozvoji rodičovských kompetencí.

Cílem projektu je snížit riziko týrání dětí a zlepšit chování dětí ve zranitelných rodinách tím, že pomáhá rodičům rozvíjet dovednosti pro vytváření pozitivních vztahů s dětmi. Projekt podporuje zdravý psychický a sociální růst dětí, které jsou na výchově v rodinném prostředí ohroženy a deprivovány včetně prevence odebírání dětí do náhradní péče. V rámci projektu budou posilovány rodičovské dovednosti prostřednictvím pilotního zavedení nového druhu podpory – odborně moderovaných rodičovských skupin, kterých se budou účastnit rodiče ze sociálně znevýhodněných rodin. Sociální pracovníci budou proškoleni v metodice Celoživotního programu zdravého rodičovství pro malé děti (PPLHP), který byl vytvořen ve spolupráci mezi Světovou zdravotnickou organizací, UNICEF, Univerzitami Bangoru, Kapského města a Oxfordu. Tato metodika vychází z evidence-based programů Incredible Years a PPLH.

Projekt cílí na sociální a terénní pracovníky, kterým dává k dispozici v zahraničí ověřený nástroj, jak podpořit rodičovské dovednosti. Projekt rozšiřuje stávající model nabídky sociálních služeb o nový typ podpory a přináší ucelenou metodiku pro účinnou intervenci v rodině v rodičovských interakcích.

  • Projekt umožní zapojeným organizacím a sociálním pracovníkům rozšířit portfolio svých služeb o odborně moderované pravidelné rodičovské skupiny, které se v jasně definovaných krocích zaměří na podporu rodičovských dovedností klientů.

  • Metodika PPLHP zprostředkovává sociálním pracovníkům ověřené rodičovské postupy.

  • Součástí aktivit projektu je snaha procesně zajistit organizaci soc. služeb tím, že děti budou v době účasti rodičů na skupině hlídány pod vedením vyškoleného pracovníka pomocí metodiky Incredible Years, která patří mezi nejlépe evaluované programy sociální intervence pro předškolní děti (několik dekád RCTs).