Popis projektu

Termín realizace: 1.5.2020 – 30.4.2022

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464

Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu podpory – odborně moderovaných rodičovských skupin, opírající se o v zahraničí ověřenou metodiku “Celoživotní program zdravého rodičovství pro malé děti”. Projekt cílí na rozvoj odborných znalostí sociálních pracovníků v oblasti posilování rodičovských dovedností, rodičům poskytne intenzivní podporu v rozvoji rodičovských kompetencí.

Cílem projektu je snížit riziko týrání dětí a zlepšit chování dětí ve zranitelných rodinách tím, že pomáhá rodičům rozvíjet dovednosti pro vytváření pozitivních vztahů s dětmi. Projekt podporuje zdravý psychický a sociální růst dětí, které jsou na výchově v rodinném prostředí ohroženy a deprivovány včetně prevence odebírání dětí do náhradní péče. V rámci projektu budou posilovány rodičovské dovednosti prostřednictvím pilotního zavedení nového druhu podpory – odborně moderovaných rodičovských skupin, kterých se budou účastnit rodiče ze sociálně znevýhodněných rodin. Sociální pracovníci budou proškoleni v metodice Celoživotního programu zdravého rodičovství pro malé děti (PPLHP), který byl vytvořen ve spolupráci mezi Světovou zdravotnickou organizací, UNICEF, Univerzitami Bangoru, Kapského města a Oxfordu. Tato metodika vychází z evidence-based programů Incredible Years a PPLH.

Projekt cílí na sociální a terénní pracovníky, kterým dává k dispozici v zahraničí ověřený nástroj, jak podpořit rodičovské dovednosti. Projekt rozšiřuje stávající model nabídky sociálních služeb o nový typ podpory a přináší ucelenou metodiku pro účinnou intervenci v rodině v rodičovských interakcích.

  • Projekt umožní zapojeným organizacím a sociálním pracovníkům rozšířit portfolio svých služeb o odborně moderované pravidelné rodičovské skupiny, které se v jasně definovaných krocích zaměří na podporu rodičovských dovedností klientů.

  • Metodika PPLHP zprostředkovává sociálním pracovníkům ověřené rodičovské postupy.

  • Součástí aktivit projektu je snaha procesně zajistit organizaci soc. služeb tím, že děti budou v době účasti rodičů na skupině hlídány pod vedením vyškoleného pracovníka pomocí metodiky Incredible Years, která patří mezi nejlépe evaluované programy sociální intervence pro předškolní děti (několik dekád RCTs).

Projekt „Rodičovské skupiny jako nástroj podpory rodičovských dovedností u rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí“, reg.č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.