Popis projektu

Projekt „Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI)“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0132, podporovaný z ESF (OPVK) realizovala Schola Empirica v období od května 2014 do června 2015.

V současné době učitelé mateřských škol (MŠ) tráví stále více času a úsilí ve snaze zvládnout agresivní a nevhodné chování dětí, což narušuje proces učení a socializace všech dětí ve třídě. Proto Centrum pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) ve Walesu vyvinulo odzkoušené postupy a metody ovládání agresivního a nevhodného chování dětí předškolního věku. Tyto postupy a dovednosti byly zprostředkovány 35 učitelkám MŠ. Během pětidenní stáže měly možnost pozorovat osvědčené postupy programu The Incredible Years z USA (www.incredibleyears.com), který se rozšířil i do evropských zemí (VB, Dánsko, Norsko). V rámci programu jsou učitelé MŠ školeni v oblasti využití a zprostředkování efektivních strategií zvládání negativních jevů, v posilování sociálních dovedností dětí a spolupráci s rodiči. Zaměření projektu je inovativní, neboť v současné době v České republice žádná obdobná stáž není nabízena.

Událo se:

Závěrečná konference
V rámci projektu proběhla dne 16. června 2015 od 10 hod. závěrečná konference “Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku”, v prostorách Grébovy vily, Havlíčkovy sady, Praha. Dopolední blok konference se zabýval “Významem podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku” a odpoledne jsme diskutovali v pracovních skupinách o tématech, jako je prevence agresivního chování, práce s nevhodnými návyky v chování, vedení k samostatnosti a odpovědnosti dětí, spolupráce a zapojení dětí a podpora kolegiální kooperace. Ještě jednou děkujeme všem za účast a jejich zápal pro věc.

Stáže ve Walesu
Celkem 35 učitelek mateřských škol ve dvou termínech úspěšně absolvovaly stáže na pracovištích CEBEI ve Walesu. Audionahrávky fokusních skupin a hodnotící zprávy ze stáže, které připraví každá účastnice stáže budou zpracované v závěrečné zprávě projektu.

Druhý běh stáže ve Walesu
Druhé kolo stáží, se uskutečnilo 20.-24. dubna 2015. Skupina 15-ti učitelek z předškolních zařízení v ČR odletěly do Walesu na 5-ti denní stáž do pracovišť CEBEI a Univerzity v Bangoru, kde pozorovaly přímou práci pedagogických pracovníků. Po absolvovaní stáže učitelky zpracovaly zprávu, která reflektuje jejích působení na stáži.

Stáž ve Walesu
Ve dnech 10. – 14. listopadu jsme realizovali stáž pro učitelky MŠ ve Walesu. Učitelky z různých krajů ČR měly možnost navštívit zařízení předškolního vzdělávání ve Walesu a pozorovat přímou práci pedagogických pracovníků.  Své zážitky ze stáže učitelky zaznamenají ve zprávách, které budou zpracované v publikaci projektu.

Úvodní setkání v Praze
Ve dnech 15. – 16. října 2014 proběhlo v Praze první úvodní setkání zahraniční expertky prof. Judy Hutchings, ředitelky Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) ve Walesu a domácích expertů se všemi účastnicemi projektu. Cílem setkání bylo podrobně představit činnost Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci ve Walesu, pracoviště CEBEI, program The Incredible Years, navázat sociální kontakty s účastnicemi stáže a prostřednictvím fokusních skupin a workshopů specifikovat situace agresivního a nevhodného chování dětí předškolního věku, s nimiž se učitelky MŠ denně setkávají .

Celý projekt se nám velmi líbil a byl pro naší práci přínosný. Velmi rádi se zapojíme i do dalších projektů, pokud to budeme časově a personálně zvládat. V příštím školním roce otevíráme i malou ZŠ, kde bychom rádi uplatnili poznatky z vašeho projektu.
Stáž byla velmi kvalitně organizačně i programově připravena. Prezentace všech programů na univerzitě a ve středisku CEBEI v Bangoru ukázaly, jak lze účelně a smysluplně propojit teorii, výzkum, praxi a vládní zájem na základě potřeb daného regionu. Na stáži jsem se utvrdila v přesvědčení, že bez zvládnutí sociálních návyků nemůže dítě rozvíjet své znalosti a dovednosti bez ohledu na to, odkud dítě pochází a jaké je. K tomu jsem se naučila některé strategie, které se pokusím vyzkoušet ve své praxi i ve vzdělávání učitelů a budoucích učitelů.
“Díky SCHOLE EMPIRICE jsem mohla důstojně vycestovat, načerpat zkušenosti, vidět zemi s tradicí a kulturními zvyklostmi, v jejichž prostředí se děti vzdělávají. Získala jsem nejen zkušenosti, ale i mnoho energie a nápadů do příštích dnů. Jsem ráda, že mohu přenášet vše do praxe a přispívat k výchově zdravě sebevědomých dětí.”
Stáž předčila mé očekávání a byla přínosem nejen pro mne, ale i pro naši MŠ. Jsem plná dojmů a stále přicházím na nové zajímavé poznatky a podněty k mé práci s dětmi.”
“Tisíceré díky za vše, posílám jen pozdrav a moc se těším, až se proberu fotkami, nemůžu se se zatím nejlepší stáže, kterou jsem absolvovala, vůbec vzpamatovat. Duchem jsem ve Walesu. Pozdrav z Jihlavy a ještě jednou – velký dík a obdiv.”
“Nesmírně si vážím Vámi skvěle organizované stáže ve Walesu, které jsem měla tu čest se zúčastnit. Teď mi teprve dochází, jak jsem profesně vyrostla a nesmírně se těším na předávání poznatků kolegyním v naší školce i na prezentaci pro ředitelky MŠ a pracovníky Odboru sociálních věcí a školství v Přerově. Děkuji moc za všechno, stáž měla neuvěřitelný obsah a sílu.”
“Chtěla bych se poděkovat celému realizačnímu týmu, že jsem se mohla účastnit stáže v Anglii. Byla to pro mne velká životní zkušenost. Díky stáže jsem nabyla nové pedagogické zkušenosti, informace, přístupy, metody, které jsem se snažila předat svým kolegyním a pokusila jsem se tyto metody aplikovat ve své předškolní třídě.”
“Úvodní setkání, kterého jsem se zúčastnila ve dnech 15. – 16. října pro mě bylo velkým přínosem. Co se týče časového programu, a organizačních záležitostí, nemám jedinou výtku. Včas nám byli zaslány všechny důležité informace a podněty. Místo i časový rozvrh setkání mi naprosto vyhovoval. Celý tým lidí, který s námi spolupracoval velmi profesionálně a přátelsky. Judy Hutchings mě velice zaujala svým elánem a energií, kterou rozdávala všude kolem, a především tím, kolik zkušeností a odborných informací nám předávala. Byla jsem překvapena, příjemnou atmosférou, která byla mezi námi během celých dvou dnů.”