Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci Bangor University ve Walesu (CEBEI)

Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci Bangor University ve Walesu (CEBEI)2019-01-14T16:12:25+00:00

Project Description

Projekt „Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI)“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0132, podporovaný z ESF (OPVK) realizovala Schola Empirica v období od května 2014 do června 2015.

V současné době učitelé mateřských škol (MŠ) tráví stále více času a úsilí ve snaze zvládnout agresivní a nevhodné chování dětí, což narušuje proces učení a socializace všech dětí ve třídě. Proto Centrum pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) ve Walesu vyvinulo odzkoušené postupy a metody ovládání agresivního a nevhodného chování dětí předškolního věku. Tyto postupy a dovednosti byly zprostředkovány 35 učitelkám MŠ. Během pětidenní stáže měly možnost pozorovat osvědčené postupy programu The Incredible Years z USA (www.incredibleyears.com), který se rozšířil i do evropských zemí (VB, Dánsko, Norsko). V rámci programu jsou učitelé MŠ školeni v oblasti využití a zprostředkování efektivních strategií zvládání negativních jevů, v posilování sociálních dovedností dětí a spolupráci s rodiči. Zaměření projektu je inovativní, neboť v současné době v České republice žádná obdobná stáž není nabízena.

Událo se:

Závěrečná konference
V rámci projektu proběhla dne 16. června 2015 od 10 hod. závěrečná konference “Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku”, v prostorách Grébovy vily, Havlíčkovy sady, Praha. Dopolední blok konference se zabýval “Významem podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku” a odpoledne jsme diskutovali v pracovních skupinách o tématech, jako je prevence agresivního chování, práce s nevhodnými návyky v chování, vedení k samostatnosti a odpovědnosti dětí, spolupráce a zapojení dětí a podpora kolegiální kooperace. Ještě jednou děkujeme všem za účast a jejich zápal pro věc.

Stáže ve Walesu
Celkem 35 učitelek mateřských škol ve dvou termínech úspěšně absolvovaly stáže na pracovištích CEBEI ve Walesu. Audionahrávky fokusních skupin a hodnotící zprávy ze stáže, které připraví každá účastnice stáže budou zpracované v závěrečné zprávě projektu.

Druhý běh stáže ve Walesu
Druhé kolo stáží, se uskutečnilo 20.-24. dubna 2015. Skupina 15-ti učitelek z předškolních zařízení v ČR odletěly do Walesu na 5-ti denní stáž do pracovišť CEBEI a Univerzity v Bangoru, kde pozorovaly přímou práci pedagogických pracovníků. Po absolvovaní stáže učitelky zpracovaly zprávu, která reflektuje jejích působení na stáži.

Stáž ve Walesu
Ve dnech 10. – 14. listopadu jsme realizovali stáž pro učitelky MŠ ve Walesu. Učitelky z různých krajů ČR měly možnost navštívit zařízení předškolního vzdělávání ve Walesu a pozorovat přímou práci pedagogických pracovníků.  Své zážitky ze stáže učitelky zaznamenají ve zprávách, které budou zpracované v publikaci projektu.

Úvodní setkání v Praze
Ve dnech 15. – 16. října 2014 proběhlo v Praze první úvodní setkání zahraniční expertky prof. Judy Hutchings, ředitelky Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) ve Walesu a domácích expertů se všemi účastnicemi projektu. Cílem setkání bylo podrobně představit činnost Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci ve Walesu, pracoviště CEBEI, program The Incredible Years, navázat sociální kontakty s účastnicemi stáže a prostřednictvím fokusních skupin a workshopů specifikovat situace agresivního a nevhodného chování dětí předškolního věku, s nimiž se učitelky MŠ denně setkávají .

Celý projekt se nám velmi líbil a byl pro naší práci přínosný. Velmi rádi se zapojíme i do dalších projektů, pokud to budeme časově a personálně zvládat. V příštím školním roce otevíráme i malou ZŠ, kde bychom rádi uplatnili poznatky z vašeho projektu.
Stáž byla velmi kvalitně organizačně i programově připravena. Prezentace všech programů na univerzitě a ve středisku CEBEI v Bangoru ukázaly, jak lze účelně a smysluplně propojit teorii, výzkum, praxi a vládní zájem na základě potřeb daného regionu. Na stáži jsem se utvrdila v přesvědčení, že bez zvládnutí sociálních návyků nemůže dítě rozvíjet své znalosti a dovednosti bez ohledu na to, odkud dítě pochází a jaké je. K tomu jsem se naučila některé strategie, které se pokusím vyzkoušet ve své praxi i ve vzdělávání učitelů a budoucích učitelů.
„Díky SCHOLE EMPIRICE jsem mohla důstojně vycestovat, načerpat zkušenosti, vidět zemi s tradicí a kulturními zvyklostmi, v jejichž prostředí se děti vzdělávají. Získala jsem nejen zkušenosti, ale i mnoho energie a nápadů do příštích dnů. Jsem ráda, že mohu přenášet vše do praxe a přispívat k výchově zdravě sebevědomých dětí.“
Stáž předčila mé očekávání a byla přínosem nejen pro mne, ale i pro naši MŠ. Jsem plná dojmů a stále přicházím na nové zajímavé poznatky a podněty k mé práci s dětmi.“
„Tisíceré díky za vše, posílám jen pozdrav a moc se těším, až se proberu fotkami, nemůžu se se zatím nejlepší stáže, kterou jsem absolvovala, vůbec vzpamatovat. Duchem jsem ve Walesu. Pozdrav z Jihlavy a ještě jednou – velký dík a obdiv.“
„Nesmírně si vážím Vámi skvěle organizované stáže ve Walesu, které jsem měla tu čest se zúčastnit. Teď mi teprve dochází, jak jsem profesně vyrostla a nesmírně se těším na předávání poznatků kolegyním v naší školce i na prezentaci pro ředitelky MŠ a pracovníky Odboru sociálních věcí a školství v Přerově. Děkuji moc za všechno, stáž měla neuvěřitelný obsah a sílu.“
„Chtěla bych se poděkovat celému realizačnímu týmu, že jsem se mohla účastnit stáže v Anglii. Byla to pro mne velká životní zkušenost. Díky stáže jsem nabyla nové pedagogické zkušenosti, informace, přístupy, metody, které jsem se snažila předat svým kolegyním a pokusila jsem se tyto metody aplikovat ve své předškolní třídě.“
„Úvodní setkání, kterého jsem se zúčastnila ve dnech 15. – 16. října pro mě bylo velkým přínosem. Co se týče časového programu, a organizačních záležitostí, nemám jedinou výtku. Včas nám byli zaslány všechny důležité informace a podněty. Místo i časový rozvrh setkání mi naprosto vyhovoval. Celý tým lidí, který s námi spolupracoval velmi profesionálně a přátelsky. Judy Hutchings mě velice zaujala svým elánem a energií, kterou rozdávala všude kolem, a především tím, kolik zkušeností a odborných informací nám předávala. Byla jsem překvapena, příjemnou atmosférou, která byla mezi námi během celých dvou dnů.“

Detail projektu