Popis projektu

Rozvoj podnikavosti žáků ZŠ

Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2020

Cílem projektu je obecně zlepšit kvalitu vzdělávání v dané oblasti a zvýšit jeho schopnost podporovat konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním odborné platformy 42 center kolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol. Jádrem projektu je tedy sdílení zkušeností mezi učiteli 1. a 2. stupně ZŠ s možností využívat praktické unikátní materiály vycházející z vědecky ověřených postupů a metod.

Další informace o rozvoji podnikavosti jsou v sekci základních škol


Událo se:

Dne 5. 4. 2018 proběhlo v Praze úvodní setkání vedoucích Center kolegiální podpory, na kterém byl představen harmonogram a cíle projektu. Vedoucí CKP měli příležitost se seznámit, a to i v průběhu workshopu věnovaného různým tematickým oblastem rozvoje podnikavosti. Zájem o tyto oblasti a preference škol pro různé typy podpory byly zmapovány formou dotazníkového průzkumu, jehož výsledky byly zmíněny v úvodní prezentaci. Závěrečná diskuse a brainstorming přinesli několik velmi zajímavých námětů pro vznik atraktivních materiálů pro účastníky pravidelných setkání.

Dne 26. června 2018 se uskutečnilo setkání zastřešující odborné platformy na národní úrovni v Praze. Byla zde zhodnocena setkání vedoucích center s kolegy ze stejné nebo jiné školy v kraji, která proběhla v dubnu, květnu a červnu 2018. Vedoucí center navíc poskytli zpětnou vazbu k vytvořeným materiálům k podpoře podnikavostí žáků a zároveň se zamysleli nad jejich podobou pro další rok.

Dne 5.11. proběhlo Národní setkání učitelů základních škol v Technologickém centru v Hradci Králové. V rámci setkání se učitelé seznámili s aktivitami Technologického centra dozvěděli se o možnostech podpory, které centrum nabízí začínajícím podnikatelům. Hlavní program setkání byl zaměřen na vzájemné předávání zkušeností s výukou podnikavosti na zapojených základních školách.

Více inforací je v tiskové zprávě.

Projekt: Učíme se podnikavosti, reg.č CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560

Spolupracující organizace – seznam dosud zapojených ZŠ:

 • VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova – ZŠ logopedická (Královéhradecký kraj)
 • EDUCAnet – SŠ a ZŠ České Budějovice, s.r.o. (Jihočeský kraj)
 • Základní škola a Mateřská škola, Šanov (Jihomoravský kraj)
 • Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice (Karlovarský kraj)
 • Základní škola Turnov, Skálova 600 (Liberecký kraj)
 • Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště (Moravskoslezský kraj)
 • Základní škola Plumlov, okres Prostějov (Olomoucký kraj)
 • Základní škola, Chrast (Pardubický kraj)
 • Základní škola J. V. Sládka Zbiroh (Plzeňský kraj)
 • Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (Hlavní město Praha)
 • Základní škola Jílové u Prahy (Středočeský kraj)
 • Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444 (Ústecký kraj)
 • Základní a mateřská škola Jamné (Kraj Vysočina)
 • Základní škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště (Zlínský kraj)