Popis projektu

Projekt „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže“ si kladl za cíl zpřístupnit nejnovější poznatky a aktuálně potřebné dovednosti pracovníkům působícím v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy. Projekt přispěl ke změně přístupu k preventivní práci – z orientace na krátkodobé aktivity řešící akutní problém, která je v současné době rozšířena, na dlouhodobější systematický přístup. Věříme, že tímto projektem jsme přispěli ke zkvalitnění sociálních služeb pro rizikovou skupinu mládeže, a v důsledku pak k úspěšné integraci mladých lidí do společnosti a jejich bezproblémovému vstupu na trh práce.

Současně byly realizovány dva projekty – pro hlavní město Prahu a pro ostatní kraje v České republice. Ústřední součástí projektu je publikace „Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže“ a dvoudenní školení. Každé školení probíhá pro pracovníky z různých krajů České republiky a je zaměřeno na tyto oblasti:

  • systém sociální prevence v ČR a teorie kriminality
  • nejnovější teoretické poznatky sociální prevence (Velká Británie)
  • projektové řízení
  • metodologie hodnocení implementace projektů sociální prevence
  • zkušenosti NNO s realizací projektů
  • praktická část – workshop (tréninková samostatná příprava programu sociální intervence s využitím nových teoretických i empirických poznatků)

Na odborném programu se ve spolupráci s organizací SCHOLA EMPIRICA podíleli odborníci z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci PhDr. Martin Cejp, CSc. a PhDr. Kazimír Večerka, CSc., dalším partnerem je prof. Timothy Hope z britské Keele University. Ten patří mezi přední světové odborníky v oblasti prevence kriminality a veřejné politiky.

“Vaše školení pořádané v rámci programu projektu ,,Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže v ČR“, kterého jsem se mohl zúčastnit, za což Vám moc děkuji, mne velice nadchlo. Na toto školení jsem jel proto, že myšlenka zpracování projektu v oblasti prevence kriminality mládeže, mne přivedla na téma mé diplomové práce na PF UJEP Ústí nad Labem a díky Vašemu školení jsem měl možnost se dozvědět vše potřebné, co je k vytvoření takovéhoto projektu zapotřebí. Díky úžasnému přístupu přednášejících, jejich odborným znalostem a velice příjemnému úsměvu, který dovedl každého povzbudit v jeho pracovním nasazení, jsem se pro mou diplomovou práci skutečně nadchl a již teď se těším se na její realizaci. Děkuji tedy touto cestou všem přednášejícím, včetně Vás, za velice příjemnou atmosféru celého školení a za ochotu, podělit se o velice zajímavé informace z dané oblasti. Ještě jednou děkuji a těším na další Vaše projekty.”
“Děkuji za umožnění účasti na školení a získání zajímavých poznatků. Též musím konstatovat, že atmosféru na školení jsem vnímala jako velmi příjemnou a pohodovou díky všem účastníkům, lektorům a také díky Vám.”
“Velmi Vám děkuji za skvělou možnost zúčastnit se Vašeho školení. Jste opravdoví profesionálové a bylo mi nesmírnou ctí se s vámi seznámit. Zcela určitě využiji všech získaných poznatků k tomu, abych se víc profesně zdokonalila.”