Na podzim 2018 vyšla nová publikace pro rodiče “Dobrý začátek, ověřené postupy pro rodiče.”

Kniha se zaměřuje na budování partnerského vztahu mezi dětmi a rodiči. Každý rodič je příkladem a vzorem pro dítě, jak se postavit k životu a jaké hodnoty hájit. Nejtěžší úkol je najít rovnováhu mezi laskavým a přísným přístupem. Každý rodič se mnohokrát rozhoduje, co bude tolerovat a co už ne a jakým způsobem to dítěti sdělí. Tato publikace představuje některé strategie a metody řešení problematického chování dětí a posílení rodičovských kompetencí, které spočívají v nekonfliktním způsobu komunikace a v podpoře sociálních dovedností dětí.

V případě zájmu o publikaci, napiště na info@scholaempirica.org

Hlavní témata:

 • Pozitivní pozornost a pochvala
 • Společný čas, společná hra
 • Jak mluvit s dítětem a naučit ho naslouchat
 • Podpora čtenářství u malých dětí
 • Je nutné nastavit hranice v chování dětí
 • Jasné pokyny a jak často
 • Jak podporovat vhodné chování dítěte a předcházet potížím
 • Jak vést dítě k přátelskému chování
 • Jak naučit dítě ovládat vztek a negativní emoce
 • Jak naučit dítě samostatnému řešení problémů a konfliktů
 • Jak zvládnout rodičovský stres
 • Proč a jak spolupracovat s učitelem

Tato publikace vznikla díky finanční podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu “Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči”, reg. č. CZ.23.3.61/0.0/0.0/15_007/0000193, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, ISBN 978-08-905748-7-8

Formulář pro zaslání výukových materiálů

Pro zaslání výukových materiálů prosím vyplňte formulář.
Do kolonky profese napište rodič, ať víme, kterou publikaci Vám zaslat.
Děkujeme za spolupráci a projevený zájem.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google