První roky života jsou stěžejní!

Podporujeme rodiče v budování partnerského vztahu s dětmi a ve výchovných strategiích, které dítěti umožní úspěšné učení a harmonický růst. Podporujeme pozitivní rodičovství.

Rodiče často říkají, že nejtěžší úkol je najít rovnováhu mezi laskavým a přísným přístupem. Jako rodiče se musíte často rozhodovat, kdy povedete s dětmi boje, aby se naučily něco, co je podle vás důležité, a kdy to můžete nechat na nich.

Metodika „Dobrý začátek“ pro rodiče

 •       Rozvíjí nekonfliktní způsoby komunikace a řešení problémů
 •       Učí rodiče pozitivnímu přístupu
 •       Rozvíjí přátelské vztahy s dětmi a dospělými
 •       Vede děti k samostatnosti, ale nikoli ke svévoli
 •       Učí rodiče předcházet potížím v chování dětí a zvládat vztek a odpor dětí.

Hlavní principy

Tyto strategie vycházejí z dlouholetého výzkumu a zkušeností z práce s rodiči.

Jsou založeny na 4 hlavních principech:

 •       věnování pozitivní pozornosti,
 •       stanovení jasných hranic,
 •       princip chválení – přehlížení
 •       samostatné řešení problémů a konfliktů dítětem

Jak víme, že to funguje?

Výzkumy potvrzují, že:

 • Největší motivací k rychlému učení je pro dítě pozornost rodičů – úsměv, objetí, pochvala. Budete-li věnovat dítěti pozitivní pozornost, můžete se těšit z jeho úspěchu v učení a zároveň předejdete tomu, že si potomek bude hledat jiné způsoby, jak si získat vaši pozornost, například zlobením. (Sue Palmer: Detoxing  Childhood. 2007)
 • Děti rodičů, kteří si s nimi pravidelně hrají, jsou kreativnější, sebevědomější a mají méně potíží v chování. (R. Bishop: Go out and play, but mean it. 2013; K. R. Ginsburg: The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bond. 2007
 • To, že a jak se svými dětmi mluví, je zásadní pro rozvoj jejich schopnosti myslet a hledat smysl. Řeč je klíčová pro rozvoj tvořivého myšlení, sociálních a emočních dovedností u předškolních dětí, trénink vytrvalosti a posléze i dosahování školních úspěchů u školáků. (Peter Hobson: The Cradle of Thought: Exploring the Origins of Thinking. 2004)
 • Děti, kterým rodiče dávají příliš mnoho pokynů, mají více problémů s chováním. Proto byste měli příkazy používat jen u skutečně důležitých záležitostí. Rodičovská pozornost v podobě rozkazů totiž pouze posiluje neposlušnost dítěte. Navíc pokud zopakujete pokyn ve chvíli, kdy už ho potomek plní, podrýváte tím jeho snahu být poslušný. (M. Gettinger a J. K. Seibert: Contributions of study skills to academic competence. School Psychology Review, 2002, 31 (3), str. 350-365