Výuková videa nabízejí možnost vybrat si ze tří zaměření – Dobrý začátek je zaměřen na rozvoj socio-emočních dovedností u dětí v předškolním věku. Webináře k metodice Skills Builder se věnují 8 základním měkkým kompetencím a jak s nimi pracovat při výuce a webináře k výukovým technologiím se zaměřují na možnosti využití inovativních aplikací jak v prezenční tak  hybridní výuce.