První stupeň ZŠ

Pro učitele prvních ročníků základní školy doporučujeme metodiku Dobrý začátek. Již téměř 10 let ji rozvíjíme v oblasti předškolního vzdělávání. Metodika vychází ze zahraničních pramenů, kde je přes 30 let ověřována na školách pro věkovou skupinu 2-6 let a 6-10 let. V českém prostředí se základními školami nyní začínáme.

Tvořivé, samostatné a vyrovnané dítě

Podporujeme rozvoj tvořivosti, vytrvalosti a samostatného rozhodování dítěte. Za základ považujeme psychickou vyrovnanost a pozitivní naladění vůči ostatním lidem. Respektujeme individualitu dítěte.

2. stupeň ZŠ

Podporujeme aktivní učitele základních škol v přístupech ke vzdělávání, kde iniciativa a zodpovědnost je v rukou žáka. Spíše než poskytovatelé znalostí tak učitelé působí jako facilitátoři a koučové.

Projekt Učíme se podnikavosti

Poskytujeme učitelům základních škol podporu v rozvíjení kreativity a podnikavosti. Projekt se zaměřuje na podporu žáků na základních školách ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem.

Více informací

Metodické materiály pro práci ve třídě

Pro učitele zapojené v projektu Učíme se podnikavosti jsou připraveny čtyři oblasti podpůrných materiálů. Těmito oblastmi jsou: Náš podnik, Medailonky podnikavých lidí, Jednání s lidmi a Harry Potter badatel.

Více informací

Metodická podpora a vzdělávání učitelů

Do kvality vzdělávání se promítá také provázanost jednotlivých stupňů výchovy a vzdělávání od předškolní péče po středoškolské vzdělávání. Zabýváme se socializační funkcí školy a působením školy na mládež ohroženou sociální exkluzí a kriminální delikvencí. Spolupracujeme se školami na dalším vzdělávání pedagogů v této oblasti.

Související projekty

Kontaktujte nás    This site is protected by reCAPTCHA and the Google