Pro učitele prvních ročníků základní školy doporučujeme metodiku Dobrý začátek. Již téměř 10 let ji rozvíjíme v oblasti předškolního vzdělávání. Metodika vychází ze zahraničních pramenů, kde je přes 30 let ověřována na školách pro věkovou skupinu 2-6 let a 6-10 let. V českém prostředí se základními školami nyní začínáme.

Metodika “Dobrý začátek”

Metodika Dobrý začátek je založena na důkazech. Vychází z amerického programu Incredible Years, který zavádí od 70. let prof. Strattonová ze Seattlu a který dokáže reagovat právě na ty potíže, s nimiž se dnes aktuálně setkáváme i u nás – děti nemají limity, rodiče nemají čas, roste agresivita a přibývají individuální psychosociální potíže.

 • Je inkluzivní: Je určena pro všechny děti včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede děti ke kooperativnímu jednání. Je účinná u dětí s potížemi v chování.
 • Je návodná: Představuje konkrétní způsoby práce v oblasti podpory sociálních a emočních kompetencí dětí ve věkovém rozmezí zhruba od 2 do 7 let
 • Je ověřená: Tato metodika je v zahraničí ověřována více než 30 let a má prokázané pozitivní dopady na chování dětí i rodičů. Schola Empirica s metodikou pracuje od roku 2011 a dosud jsme vyškolili 300 pedagogů z celé ČR a aktivity metodiky byly realizovány a hodnoceny v téměř 100 školách.
 • Zahrnuje / angažuje rodiče: Zaměřuje se na společné působení a komunikaci pedagogů a rodičů. Máme také program pro rodiče a pro sociální pracovníky.
Záznam z ceremonie udělování cen EDUína v lednu 2020, kde Dobrý začátek získal první cenu veřejnosti.

Projekt Učíme se podnikavosti

V současné době poskytujeme učitelům prvního i druhého stupně základních škol podporu v rozvíjení kreativity a podnikavosti u jejich žáků v rámci projektu Učíme se podnikavosti. Projekt vycházející z ověřených zahraničních přístupů, pomáhá učitelům vytvořit síť podnikavých škol, kde mohou sdílet zkušenosti s výukou podnikavosti na jejich školách, zapojení učitelé získávají pracovní listy a další materiály přímo využitelné ve výuce a mají možnost se účastnit zahraničních stáží ve školách, které dlouhodobě rozvíjejí podnikavost svých žáků.    

Projekt „Učíme se podnikavosti“ se zaměřuje na podporu žáků na základních školách ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Žáci zapojení v projektu mají možnost své nápady na konci školního roku prezentovat v rámci celorepublikové soutěže o nejlepší podnikatelský záměr. Více informací na www.podnikavaskola.cz.

Hlavní témata:

 • Hledání příležitostí
 • Vnímání problémů ve svém okolí
 • Nacházení inovativních řešení
 • Nesení rizik
 • Řízení projektů
 • Efektivní komunikace
 • Budování pozitivních mezilidských vztahů
 • Leadership
 • Kritické myšlení

Jaké máme ohlasy od učitelů?

Hodnocení učitelů zapojených v projektu si můžete poslechnout v reportáži Českého rozhlasu z posledního celorepublikového setkání konaného v listopadu 2018: Reportáž – učitelé na setkání v Technologickém centru HK .

V současné době síť podnikavých škol tvoří 14 přímo zapojených základních škol (jedna v každém kraji) a 42 škol spolupracujících. Učitelé oceňují nejen obsah projektu, ale i to, že administraci včetně finančního řízení zajišťuje zkušený tým Scholy Empiricy, aby se minimalizovala administrativní zátěž na školy i pedagogy. Pedagog z Hradce Králové nám napsal:

Řekl bych, že projekt je dobře rozjetý a má kvalitní cíle přínosné nejen pro žáky, ale i pro celou společnost. Administrativy jsem se trochu bál, ale systém vykazování a sdílení dokumentů je v projektu dobře vyřešený. Nestrávím s tím moc času.  

Jak to celé funguje?

Školy zapojené do projektu mohou nejen využívat pracovní listy a další materiály uplatnitelné přímo ve výuce (stručný popis projektu, ukázky učitelských a žákovských pracovních listů naleznete v příloze), ale jejich případné podněty se přímo promítají i do úpravy pracovních listů, tak aby všechny materiály měly co největší praktickou hodnotu. Žáci ze zapojených škol se v rámci projektu mohou zúčastnit celorepublikové soutěže o nejlepší žákovský podnikatelský záměr, jejíž finále bude vyhodnoceno odborníky z praxe.

Na každé přímo zapojené škole vedou aktivity projektu dva pedagogové, kteří se setkávají s pedagogy z jiných škol i s lidmi z praxe a mohou se bezplatně zúčastnit týdenní zahraniční stáže, v rámci které navštíví školy dlouhodobě realizující podobné projekty. Oba pedagogové jsou odměňováni částkou 2600 Kč měsíčně (formou DPP uzavřenou s garantem projektu).

Garantem projektu je Schola Empirica, která se od roku 2004 věnuje přenosu vědecky ověřených postupů v oblasti vzdělávání do ČR. Projekt je financován z fondů EU v rámci OP VVV.

Jak se mohu zapojit?

Pokud Vás tento v ČR ojedinělý projekt zaujal a měli byste zájem se přímo zapojit či se dozvědět více, prosím kontaktujte Alexandra Strnada na e-mailu strnad@scholaempirica.org.