• Příklady dobré praxe a hotové materiály zařaditelné do běžné výuky
  • Metodika a podpora při zpracovávání vlastních materiálů (např. pracovních listů) pro projektové vyučování
  • Možnost setkávání s pedagogy z jiných škol za účelem výměny zkušeností a dobrých praxí
  • Semináře s odborníkem z podnikatelské praxe
  • Exkurze ve firmách
  • Každoroční týdenní zahraniční stáž

Zahraniční stáž Londýn 2018

„Vstříc novým zkušenostem.“

V říjnu 2018 proběhla první ze série inspirativních stáží pro vedoucí Center kolegiální podpory v rámci projektu „Učíme se podnikavosti“. Na cestu se vydalo 14 učitelů ze všech koutů České republiky. V Londýně své síly a zkušenosti spojili a vytvořili fungující skupinu se společnými plány a výstupy. Navštívili tamní fakultní střední školu, na jejíž půdě jim byly zrealizovány zajímavé přednášky na téma podnikavost ve Velké Británii a byly jim představeny dva konkrétní, velmi inspirativní projekty tamních neziskových organizací. Účastníci také navštívili tři různé základní školy, které se rozvoji podnikavosti žáků věnují dlouhodobě: zúčastnili se projektového dne realizovaného střední školou pro žáky základní školy; představení podnikavého modulu novým žákům na chlapecké škole a prohlídky školy v rukou žáků prvního stupně. Jejich vášnivé povídání o přínosu projektu a podnikavých plánech inspirovalo každého.

Pozitivní ohlasy pro nás byly velkým potěšením. Co nás ale těší nejvíce je, že učitelé hned po stáži začali nasbírané zkušenosti a inspiraci implementovat na svých školách a aktivně se tak vrhli na nové nápady ☺.

Pokud Vás tento v ČR ojedinělý projekt zaujal a měli byste zájem se přímo zapojit či se dozvědět více, prosím kontaktujte koordinátora projektu Mgr. Alexandra Strnada: strnad@scholaempirica.org