Pro učitele zapojené v projektu Učíme se podnikavosti jsou připraveny čtyři oblasti podpůrných materiálů. Těmito oblastmi jsou: Náš podnik, Medailonky podnikavých lidí, Jednání s lidmi a Harry Potter badatel.

Medailonky podnikavých lidí

Medailonky podnikavých lidí jsou zaměřeny dvojím směrem. Jednak představují
příběhy úspěšných podnikatelů a jejich životní cesty vedoucí k založení vlastního podnikání, ale také příběhy aktivních lidí, kteří vnímají problémy ve svém okolí a jsou schopni nalézat jejich řešení ve prospěch nejen svůj, ale také širší veřejnosti.

m

m

m

Náš podnik

Pracovní listy v oblasti Náš podnik jsou zaměřeny na rozpracování nápadů na vlastní projekt podnikání žáků do konkrétní podoby pomocí jednoduché struktury tzv. Lean Canvas.
Pracovní listy jsou rozlišené pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
1. stupeň

2. stupeň

Jednání s lidmi

Pracovní listy v oblasti Jednání s lidmi představují konkrétní postupy a příklady situací jak efektivně komunikovat s druhými lidmi, jak je nadchnout a motivovat, jak hledat řešení konfliktů ke spokojenosti obou stran a další. Podkladem pro pracovní listy je kniha Dala Carnegieho: Jak získat přátele a působit na lidi a dlouhodobé výzkumy zaměřené na efektivní komunikaci a vytváření mezilidských vztahů.

Harry Potter badatel

Pracovní listy v oblasti Harry Potter badatel jsou zaměřeny na osvojení kritického myšlení. Materiály hravou formou žákům ukazují, jak lze využít vědeckých metod ve světě čar a kouzel. Inspirací a podkladem pro pracovní listy je kniha Harry Potter and Methods of Rationality (Harry Potter a metody racionality) Eliezera Yudkowskyho.