Více informací na www.eduzmenaregion.cz/festival

Je možné učit se zážitkem, zábavně a s radostí? Jaké schopnosti musí mít superhrdina současné doby?

Festival hravého učení: Hra na hrdiny 21. století na 5 místech v Kutné Hoře a festivalový park pod Vlašským dvorem.

Celodenní program pro děti, mládež, rodiče, učitele.

PROGRAM FESTIVALU:

)))) HRA NA HRDINY 21. STOLETÍ ((((
Buduj si svou postavu hrdiny jako v RPG hře.
10:00 – 15:00
5 stanovišť | 1 cílové místo
Začněte kdekoli. Plňte úkoly a výzvy a získávejte superschopnosti. Za každou získáte razítko do hrací karty.
Cíl je poslední stanoviště v parku pod Vlašským dvorem.
Poslední začátek na stanovišti je ve 14:30. Každý workshop trvá cca 20 minut.
(Hrací karta je ke stažení na webu, každý žák v okrese jí má k dispozici ve své škole nebo bude v místě výzvy.)

)))) FESTIVALOVÝ PARK POD VLAŠSKÝM DVOREM ((((
12:00 – 18:00
> WORKSHOPY / TVOŘIVÉ DÍLNY PRO RODIČE I DĚTI
Proč je chyba kamarád. Příběhy ve skle. Komunikace a tvořivost. Co jsem se ve škole ne/naučil. Prožitek ze společného učení. Fyzika a technologie totálně hravě. 15 – 16,00 Rodičovský piknik

> KAVÁRNA POD VĚTRNÍKEM
Přijďte si popovídat s Eduzměnou o tom, co děláme na Kutnohorsku a pojďme společně změnit, jak u nás učíme. Povězte nám, jak si vy představujete školu 21. století…

> NOVÉ TECHNOLOGIE
Vyzkoušejte si na vlastní kůži virtuální realitu, práci s drony, 3D tisk a robotické rameno. Předvedou studenti Střední průmyslové školy Kutná Hora a KHnet.info.

> DIVADLO a ZÁVĚR EDUFESTU
Edufest vrcholí od 16,30 divadlením představením s prvky akrobacie, žonglování a pantomimy, které symbolicky otevře dveře do školy 21. století.

)))) ON-LINE ((((
> Meet&Code
Do workshopu hravého programování se můžete připojit zdarma ze svých domovů. Registrujte se předem na https://eduzmenaregion.cz/festival/meet-and-code/

Po celou dobu možnost občerstvení.
Vstup volný.

)))) ORGANIZÁTOŘI ((((
Hlavním organizátorem je Nadační fond Eduzměna (projekt Eduzměna Kutnohorsko).

V centru města: GASK společně s NZDM Maják Oblastní charity Kutná Hora, Dům dětí a mládeže Kutná Hora s Divočinou Malešov, Městská knihovna Kutná Hora ve spolupráci s NZDM Archa (Dítě a kůň), Základní umělecká škola Kutná Hora spolu s animátory Pavlem Koutským a Viliamem Valou, SAS Klubus (Prostor plus) s Junákem Kutná Hora a Osadní výbor vnitřního města Kutná Hora s Kafírnictvím.

V parku pod Vlašským dvorem: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by Step / Začít spolu, JOB – spolek pro inovace, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Unie rodičů, Elixír do škol, EDUin, Střední průmyslová škola Kutná Hora, KHnet.info, divadelní ansámbl Teatro Piccolino.

)))) Editorial ((((

Nadační fond Eduzměna v našem regionu realizuje pětiletý pilotní projekt, který zlepšuje úroveň vzdělávání dětí. Přináší sem zkušenosti a finance pro rozvoj školství. Pracuje dlouhodobě na tom, aby se děti mohly učit naplno, s radostí z objevování a škola je připravila na budoucnost, kde bude třeba především umět spolupracovat, kriticky myslet a dobře se orientovat v rychle se měnícím světě. Na Kutnohorsku dostáváme k jednomu stolu všechny, kterých se vzdělávání týká: učitele, ředitele, děti, rodiče, zřizovatele škol, podnikatele a zástupce veřejné správy. Výsledky projektu chceme šířit do dalších regionů České republiky tak, aby byl do roku 2030 využit na 20 % území Česka.

Zajímá nás, jaký je váš pohled na to, jak by se měly děti učit v 21. století. Přijďte nám to říct na Edufest a pojďme společně měnit, jak u nás učíme!