Zkušenosti učitelek mateřských škol ze zahraniční stáže

Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu „Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI)“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0132), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ve školním roce 2014/2015 realizovala SCHOLA EMPIRICA, z. s. vzdělávací program pro učitelky mateřských škol „Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI)“, jehož cílem byla praktická ukázka metod práce CEBEI zaměřených na podporu sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku. Účastnice pětidenní stáže měly možnost pozorovat osvědčené postupy amerického programu he Incredible Years (www.incredibleyears.com), který se rozšířil i do evropských zemí (VB, Dánsko, Norsko). V rámci programu měly stážistky také možnost se seznámit s praxí MŠ, které využívají efektivní strategie zvládání negativních jevů, posilování sociálních dovedností u dětí a spolupráci s rodiči podle výzkumů a letitého ověřování střediska CEBEI.

STÁHNOUT