Ověřené postupy pro učitelky mateřských škol

Tato publikace vznikla díky finanční podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu „Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“ (reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0129), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ve školním roce 2014/15 realizovala SCHOLA EMPIRICA, z.s. vzdělávací program pro učitele mateřských škol „Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“, jehož cíli je prohloubit dovednosti učitelek mateřských škol v zavádění aktivit podporujících sociální a emoční vývoj dětí v těchto stěžejních prvních letech života. Program sestává z dvou hlavních tematických částí. První je metodika práce s dětmi v předškolním věku v oblastech řešení konfliktů, snižování agresivního chování, navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí a dalších aspektů jejich socio-emočního vývoje. Podstatnou složkou programu je samotná realizace a zažití principů socio-emočního rozvoje dětí, zkoušení jednotlivých aktivit, sebereflexe a evaluace pedagogické práce. V druhé části je program obohacen o metodiku mentoringu pro pedagogy, zejména jak provést a podporovat své kolegy, ale i rodiče v rozvoji sociálních a emočních kompetencí dětí. Publikace je k vyžádání na emailové adrese info@scholaempirica.org

STÁHNOUT