Tento dokument představuje analýzu cílové skupiny sociálních a terénních pracovníků projektu. Svým
obsahem navazuje na „Kvalitativní zprávu ke stavu rodin“ a dokresluje tak informaci o tom, jaké faktory
přispívají k úspěšnosti implementace nástroje podpory rodičovských dovedností.

Zobrazit zde