Pojďme si spolu povídat domácí úkoly pro děti a rodiče

Autoři: Egle Havrdová, Anca Covrigova
Cennými připomínkami k pracovní verzi přispěli: Leona Běhounková, Zora Syslová,
Barbora Ouřadová, Marcel Tomášek
Centrum pro veřejnou politiku, 2011
Ilustrace: Milan Starý
Grafi cká úprava: Helena Kopecká, Papelote s.r.o.

Tento sešit vznikl v rámci projektu „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče
dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ v Kraji Vysočina.
Tento projekt (CZ.1.07/1.2.02/03.0002) je spolufi nancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
ISBN 978-80-260-0642-8

Stáhnout