Dobrý začátek

2018-06-11T15:48:56+02:00

Ověřené postupy pro učitelky mateřských škol Tato publikace vznikla díky finanční podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu „Příprava mentorů [...]

Dobrý začátek2018-06-11T15:48:56+02:00

Teze Disertační Práce „Prevence kriminality dětí a mladistvých Zvyšování efektivity sociální prevence”

2018-12-30T13:13:21+01:00

Juvenile Delinquency Prevention in the Czech Republic and Lithuania: Designing an Efficient Strategy of Social Intervention E. Havrdová, 2004 Stáhnout

Teze Disertační Práce „Prevence kriminality dětí a mladistvých Zvyšování efektivity sociální prevence”2018-12-30T13:13:21+01:00

“Prevence kriminality dětí a mladistvých ve Velké Británie současný vývoj”, in Sborník semináře Masarykovy české sociologické společnosti

2018-12-30T13:22:14+01:00

Sociological Implications in Crime Prevention: Narrowing the Gap between Theory and Practice E. Havrdová Stáhnout

“Prevence kriminality dětí a mladistvých ve Velké Británie současný vývoj”, in Sborník semináře Masarykovy české sociologické společnosti2018-12-30T13:22:14+01:00
Přejít nahoru