Rodičovské skupiny jako nástroj podpory rodičovských dovedností u rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

2021-01-05T09:27:18+01:00

Termín realizace: 1.5.2020 - 30.4.2022 CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464 Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu [...]

Erasmus+ Podpora sociálních a emočních dovedností u dětí předškolního věku ze znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí

2019-01-14T16:48:40+01:00

Snažíme se zdůrazňovat důležitost předškolní výchovy a vzdělávání a společné působení předškolních zařízení a rodičů. Právě předškolní období je klíčové v položení pevných základů, které směrují děti k životní cestě, k plnohodnotnému a naplněnému životu a soužití s ostatními lidmi.

Přejít nahoru