Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

2019-01-14T15:26:14+01:00

Projekt „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže“ si kladl za cíl zpřístupnit nejnovější poznatky a aktuálně potřebné dovednosti [...]

Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ

2019-01-14T15:44:59+01:00

V letech 2011–2012 realizovala SCHOLA EMPIRICA dva projekty „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ v [...]

Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku v MŠ v zemích V4 (ČR, PL, SR, HU)

2019-01-14T15:46:29+01:00

Od ledna 2013 zahájila SCHOLA EMPIRICA realizaci mezinárodního projektu „Supporting Social and Emotional Development of Pre-school Children“, podpořeného Visegradským fondem v délce trvání jednoho roku. [...]

Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

2019-01-14T15:53:34+01:00

Projektu „Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0022, podporovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, [...]

Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci Bangor University ve Walesu (CEBEI)

2019-01-14T16:12:25+01:00

Projekt „Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI)“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0132, podporovaný z ESF (OPVK) realizovala Schola [...]

Erasmus+ Podpora sociálních a emočních dovedností u dětí předškolního věku ze znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí

2019-01-14T16:48:40+01:00

Snažíme se zdůrazňovat důležitost předškolní výchovy a vzdělávání a společné působení předškolních zařízení a rodičů. Právě předškolní období je klíčové v položení pevných základů, které směrují děti k životní cestě, k plnohodnotnému a naplněnému životu a soužití s ostatními lidmi.

Přejít nahoru