Rodičovské skupiny jako nástroj podpory rodičovských dovedností u rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

2021-01-05T09:27:18+01:00

Termín realizace: 1.5.2020 - 30.4.2022 CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464 Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu [...]

Přejít nahoru