Rodičovské skupiny jako nástroj podpory rodičovských dovedností u rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

2021-01-05T09:27:18+01:00

Termín realizace: 1.5.2020 - 30.4.2022 CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464 Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu [...]

Zavedení a ověření metodiky rozvoje socio-emočních dovedností v MŠ a ZŠ

2020-05-06T09:52:27+02:00

Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022 CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016373 Projekt reaguje na tři opomenuté oblasti systému předškolního a základního vzdělávání. Poskytuje ověřené a ucelené nástroje pro učitele, [...]

Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

2019-01-14T15:53:34+01:00

Projektu „Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0022, podporovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, [...]

Přejít nahoru