Popis projektu

Nástroj pro zapojení občanů do procesu rozhodování v obci

V rámci projektu proběhne 17. března 2016 konference v Praze.  Cílem konference je seznámit účastníky z hlavními výstupem projektu: e-instrumentem k zapojení občanů do procesu rozhodování o dění v obci.  Srdečně Vás zveme !  (viz pozvánka na konferenci v PDF).

Hlavním posláním projektu je podpořit rozvoj e-participace v České republice jakožto jedné z důležitých součástí mechanismů zastupitelské demokracie. Volení zastupitelé by měli mít k dispozici přehled o potřebách a názorech občanů, které zastupují.

Cílem projektu je vytvořit, pilotně ověřit a nabídnout balíček nástrojů, které významně usnadní participaci občanů na rozhodování své obce prostřednictvím informačních technologií, a obcím zajistí dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel. Nástroje vzniknou z pilotního ověření online systému pro e-participaci veřejnosti (elektronický sociologický nástroj pro výzkum veřejného mínění a získávání podnětů od občanů) a následně tyto nástroje budou rozšířeny a nabídnuty volně k dispozici všem obcím v České republice pro vlastní využití.

Projekt realizujeme v těchto obcích: MČ Praha 7, České Budějovice, Kolín, Černošice, Kamenice na Lipou, Bory. Záměrně jsme zvolili obce různé jak z pohledu regionálního tak velikostního, abychom nástroj vyzkoušeli v různorodých podmínkách a lépe tak odhalili jeho slabiny i silné stránky. V této fázi dokončujeme sběr dotazníků a připravujeme 6 analýz. První z nich (z Prahy 7) si už můžete prohlédnout zde.  V prosinci 2015 jsme spustili internetovou stránku projektu na adrese: http://e-nazor.cz.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz awww.eeagrants.cz