Popis projektu

(GEM) Skrze pohyb a hru do světa fonetiky

Vývoj dětí v raném věku se pohybuje přes mnoho úrovní sociálního, emočního a kognitivního rozvoje. Jednou z těchto oblastí je i jazyk a gramotnost, které zahrnují schopnost dětí vyjádřit své potřeby a přání. Slouží také k pochopení vzrůstající slovní zásoby nebo k položení základu a posílení čtenářství. Ne všem dětem se z různých důvodů dostalo rovným příležitostem k této čtenářské zkušenosti.

Cílem projektu (GEM) “Skrze pohyb a hru do světa fonetiky” je posílit čtenářské dovednosti malých dětí přirozenou a zábavnou formou a pomocí metod a materiálů představujících fonetiku jako klíčový prvek. Projekt se zaměřuje na předškolní děti (ve věku od 3 do 4 let ve Velké Británii a od 3 do 7 let v České republice a ve Slovinsku), které se učí angličtinu jako první nebo druhý jazyk. Výukové metody pro fonetiku budou zahrnovat “poslechové” procházky, akční písničky, básničky a učení písmenek skrze fonetiku a hudbu. Tyto výukové metody zlepší sebejistotu a paměť, stejně jako zapamatování si písmen. Výukové metody budou ve dvou verzích. První bude pro předškolní děti ve Velké Británii a druhá pro děti ve veřejných institucích, které začínají s výukou angličtiny v raném věku (od 3 do 7 let).

Projekt také cílí na podporu znakové řeči s ohledem na to, že používání znakové abecedy a fonetických konceptů jsou užitečné dovednosti nejen pro neslyšící děti nebo ty, které mají potíže se sluchem, ale také pro děti se speciálním potřebami, jako jsou děti s dyslexií nebo děti, které začínají mluvit pozdě. Výsledkem projektu bude obsáhlý výzkum, jak se v současnosti využívá hudba a pohyb pro rozvoj čtenářských dovedností. Tento výzkum bude sloužit jako základní koncept pro výuku fonetiky na základě gest/znaků z britského znakového jazyka a odpovídající hudby. Jako hlavní výukový nástroj bude připravená příručka pro učitele. Pro zavedení a rozvoj těchto metod, bude organizovaný školící kurz pro učitele angličtiny i pro zaměstnance v předškolních zařízeních.

V rámci projektu je naplánovaných pět partnerských setkání: tři setkání na Slovinsku (Ljutomer), jedno ve Velké Británii (Leeds) a jedno v České republice (Praha). Bude vyškoleno 21 učitelů a profesionálů na mezinárodním kurzu a 25 předškolních učitelů bude vyškoleno v každé zemi. Výukové metody GEM budou také zavedeny do 5 institucí v každé zemi. V závěru projektu bude připravená publikace.

Trvání projektu: 1.9.2018 – 28.02.2021

Číslo projektu: 2018-1-UK01–KA201-048184

Projekt je spolufinancován z programu Erasmus+ Evropské Unie

Partneři projektu jsou:

  • Tiny Signers (United Kingdom)
  • Gimnazija Franca Miklosica Ljutomer (Slovenia)