Popis projektu

Autoři: Ondřej Vondráček a Marek Havrda

V listopadu 2013 byl Schole Empirice poskytnut grant od Nadačního fondu proti korupci na podporu projektu „Kniha Korupce jako parazit (autoři Ondřej Vondráček a Marek Havrda)“.

Cíl projektu spočívá v upozornění na skutečnost, že s korupcí je nutno bojovat vedle represe rovněž prevencí, tzn. přijímáním systémových preventivních opatření. V krátké době od vydání knihy byly touto myšlenkou osloveny osoby s významnou formální či neformální rozhodovací pravomocí. S postupným oslovováním širší veřejnosti v následujících týdnech a měsících lze očekávat plné rozvinutí potenciálu knihy a myšlenek v ní obsažených.

Samotný křest knihy se uskutečnil dne 17. prosince 2013 v Museu Kampa v Sovových mlýnech pod patronací paní Medy Mládkové. Knihu zde prezentovali autoři, slovo sponzora pronesl Petr Soukenka, ředitel NFPK. Křestu se zúčastnilo cca 50 osob, mezi nimi například Miloslav Kala (prezident NKÚ), poslanci Jan Farský a Jiří Pospíšil (bývalý ministr spravedlnosti), senátor Libor Michálek, šéfka české pobočky Googlu Tatiana le Moigne, Hana Marvanová (1. náměstkyně ministryně spravedlnosti), Pavel Telička (člen Evropského parlamentu), Ondřej Závodský (náměstek ministra financí), Jiřina Dienstbierová, Petr Havlík a další.

Internetové stránky projektu: www.korupcejakoparazit.cz