Popis projektu

Projekt „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007240, je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost –  výzva č. 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny).

Termín realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Cílem projektu je inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností, která cílí na sociální a terénní pracovníky, kteří v rámci svých služeb dochází do rodin, a dává jim k dispozici ověřený nástroj, jak u rodičů podporovat rodičovské dovednosti – pouze na základě pozitivní zpětné vazby (tzv. dovednost serve-return). Inovace navazuje na stávající model terénních služeb, ale inovačně působí na charakter, tedy na způsob i obsah intervencí.

Na základě výsledků a procesů základních dvou nosných evidence-based zahraničních metodik bude vytvořen a ověřen nový nástroj podpory rodičovských dovedností v rodinách ze znevýhodněného prostředí. Jde o kombinaci metody Incredible Years (podpora pozitivního vztahu rodič-dítě, podpora komunikace a pozitivních výchovných postupů věnováním pozornosti na žádoucí projevy dítěte, technika ignorování nežádoucího chování dítěte, podpora sociálního a emočního rozvoje dítěte apod.) a nástroje FIND (pozitivní serve-return rodičů vůči dětem, která je opět pouze pozitivní formou posilována sociálním pracovníkem, videotrénink).

Výzkumy potvrzují, že:

  • Je prokázáno, že bezprostředním poukázáním na proběhlé pozitivní jednání rodiče se upevňuje jeho návyk a další motivace jej provést v budoucnosti znovu.
  • Děti rodičů, kteří si s nimi pravidelně hrají, jsou kreativnější, sebevědomější a mají méně potíží v chování.
  • Děti, kterým rodiče dávají příliš mnoho pokynů, mají více problémů s chováním. Rodičovská pozornost v podobě rozkazů totiž pouze posiluje neposlušnost dítěte.
  • Největší motivací k rychlému učení je pro dítě pozornost rodičů – úsměv, objetí, pochvala. Budete-li věnovat dítěti pozitivní pozornost, můžete se těšit z jeho úspěchu v učení a zároveň předejdete tomu, že si potomek bude hledat jiné způsoby, jak si získat vaši pozornost, například zlobením.
  • To, že a jak se svými dětmi mluví, je zásadní pro rozvoj jejich schopnosti myslet a hledat smysl. Řeč klíčová pro rozvoj tvořivého myšlení, sociálních a emočních dovedností u předškolních dětí, trénink vytrvalosti a posléze i dosahování školních úspěchů u školáků.

Spolupracující organizace:

  • Romano jasnicaz.s., Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice,
  • Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem,
  • Azylový dům pro ženy matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín.