Popis projektu

KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Termín realizace: 1.11.2020 – 31.12.2022

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který byl vyvinutý pomocí špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě (program byl dále implementován např. v Nizozemsku, Estonsku, Itálii a Walesu). Vychází z bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů zaměřených na prevenci a řešení šikany. Jedná se o komplexní přístup, který zahrnuje širokou škálu nástrojů. Program se zaměřuje na učitele, žáky i rodiče, díky tomu obsahuje rozmanité aktivity po celý školní rok.

Cílem projektu je posílit schopnosti včas identifikovat projevy šikany a zároveň poskytnout návody pro řešení případů již existujících. Úspěchy projektu se projevují nejen ve výrazném snížení šikany na zapojených školách, ale také pozitivním dopadem na motivaci žáků při studiu, jejich dosažené školní výsledky a také skrze pozitivní dopad na psychiku žáků a vrstevnické klima ve třídě.