Popis projektu

klíčová akce: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Akce: Strategické partnerství

Délka projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Projekt je financován z programu Erasmus + Evropské komise, č. 2016-1-SE01-KA201-022109.

Cílem projektu MUTUAL Multikulturní/mnohojazyčné vzdělávání v raném věku je rozvíjet a dále šířit zkušenosti s integrací a inkluzí dětí-cizinců v raném věku a zlepšit kvalitu raného vzdělávání. Tento cíl bude zajištěn proškolením klíčových odborníků: předškolních učitelů, pečovatelek, pracovníků podporujících rodiny, dobrovolníků.

Potřeba vzniku projektu plyne ze skutečnosti rozsáhlé imigrace v současné době. Již v roce 2008 uvedlo OECD ve své zprávě, že přinejmenším 15% školní populace mladší 10 let v rámci „starých členských států EU“ se buď narodilo v zahraničí, nebo oba rodiče dítěte se narodili v jiné zemi. Nárůst byl monitorován obzvlášť ve Velké Británii, Irsku, Švédsku, Itálii a Španělsku. Nedávná analýza OECD ukazuje, že další migrační proudy v roce 2015 vyvolaly nebývalé krize, a to zejména v zemích, které mají pouze omezenou zkušenost s podobnými proudy. Podpora migrace a mobility Evropskou Unií v rámci strategie Evropa 2020 ukazuje na potřebu zlepšit účinnost politik zaměřených na integraci cizinců.

Prvními osobami z nového kulturního a vzdělávacího prostředí, se kterými poprvé navazují mladé rodiny migrantů vztah, jsou odborníci na dětskou péči, učitelé v mateřských školách, pečovatelky o děti a další opatrovníci. Všechny aktivity projektu budou cílit také na začleňování rodičů a dětí do výuky jazyka a podporování jejich domácího jazyka a kultury současně se zlepšováním dovedností druhého jazyka, který ovlivňuje přístup ke vzdělávání po celý život.

Mezi hlavní aktivity projektu patří analýza vývoje přístupů k inkluzi dětí-cizinců v raném věku v partnerských zemích, vytvoření zdroje znalostí a dovedností pro odborníky na dětskou péči pracujících v oblasti inkluze v raném věku, který bude sloužit jako základ pro specifické školící programy partnerských zemí, národní školení ve všech partnerských zemích pro učitele a další odborníky na dětskou péči (přinejmenším pro 25 odborníků v zemi), aplikování metod a praktik odborníky na péči o děti v prostředích multikulturního/vícejazyčného vzdělávání v raném věku a zpracování příručky s příklady dobré praxe.

První setkání projektu MUTUAL se uskutečnilo 24. a 25. listopadu 2016 v Söderhamnu ve Švédsku, kde sídlí organizace CFL. Celkově se setkání zúčastnilo deset osob ze čtyř organizací. V průběhu setkání se partneři dohodli na úkolech a cílové skupině projektu. Navíc byly objasněny finanční otázky a povinnosti všech partnerů.

Druhé projektové setkání se konalo 16. a 17. května 2017 v Praze. Cílem setkání bylo prodiskutovat finální verzi tzv. Visibility study, která se skládá ze dvou hlavních částí, a to Sekundárních dat o migraci a Výzkumných dat založených na kvalitativních rozhovorech (Visibility study si můžete stáhnout ve formátu pdf). Partneři se navíc dohodli na formě Katalogu dovedností a znalostí, který by měl shrnout nejlepší metody a praktiky práce s dětmi cizinci. Na základě tohoto Katalogu budou následně vypracovány národní programy školení.

Ve dnech 25. a 26. ledna se partneři sešli v britském Leedsu, aby se zúčastnili třetího projektového setkání. Každý partner představil svůj národní školící program a pilotní školení, které se uskutečnilo v průběhu podzimu 2017. Hlavním cílem bylo dohodnout se na formě a obsahu e-learningové platformy, která by měla primárně sloužit pedagogům, školním asistentům a dalším pečovatelům, ale také široké veřejnosti.

První výstup nazvaný The Visibility Study on Migrant Pre-school Children in Greece, Czech Republic, Sweden and United Kingdom je nyní možné nalézt ke stažení v pdf.

Druhý výstup Catalogue of Skills and Knowledge je možné stáhnout v pdf (dokumenty ke stažení).

Projekt realizujeme ve spolupráci s:

Centrum för flexibelt lärande (CFL), Hälsinglands utbildningsförbund (Švédsko) http://www.hufb.se

Tiny Signers (Velká Británie) http://www.tinysigners.co.uk/

SCHOLA EMPIRICA (Česká republika)

Kilis Il Milli Egitim Mudurlugu (Turecko), https://kilis.meb.gov.tr/

PIA, informacijski sistemi in storitve d.o.o. (Slovinsko), https://www.pia.si/