Popis projektu

Projektu „Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0022, podporovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který koordinovala Masarykova univerzita, se Schola Empirica účastnila jako partnerská organizace.  Dalším partnerem projektu byla TSM spol. s.r.o. z Vyškova.

Důležitost předškolního vzdělávání je v českém prostředí již dlouho deklarována, ale v praxi této oblasti nebyla doposud věnována dostatečná pozornost a podpora, přestože kurikulární reforma s sebou přinesla kvalitativně odlišné nároky na výkon povolání učitele MŠ. Projekt proto reagoval na připravovaný kariérní systém, ve kterém je za jeden z klíčových prostředků podpory rozvoje učitelů v mateřských i základních školách považován mentoring. S rozvojem mentorských dovedností úzce souvisí rozvoj osobnostních a profesních dovedností (zejména sebereflexe) směřujících k individualizovanému a konstruktivisticky orientovanému předškolnímu a primárnímu vzdělávání.

Proto byl v rámci projektu připraven ucelený program dalšího vzdělávání pro 90 předškolních pedagogů a 25 učitelů 1. stupně základní školy zaměřený na rozvoj těchto dovedností a akcentující provázanost předškolního a primárního vzdělávání. Učitelé, kteří se projektu zúčastnili, byli připravováni k tomu, aby mohli předávat svoje zkušenosti a dovednosti dalším pedagogům ve svém okolí a regionu.

Současně projekt vychází z předpokladu, že je důležité, aby předškolní pedagogové mohli porovnat svoje zkušenosti se zahraničními, proto byly v rámci projektu realizovány návštěvy předškolních zařízení v Anglii a na Slovensku.

V rámci tohoto projektu zajišťovala Schola Empirica  stáž pro učitelky MŠ v Centru pro empiricky ověřenou ranou intervenci na Bangor University ve Walesu (CEBEI) a podílela se na publikaci o možnostech přenosu dobré praxe z Walesu do českého prostředí.

Událo se:

Závěrečná konference
Dne 19. března 2015 se na Pedagogické fakultě, Masarykovy univerzity konala závěrečná konference projektu, s účastí 75 učitelek mateřských škol z různých krajů ČR.

Druhý termín stáže se uskutečnil 12.-16. ledna 2015. Učitelky z mateřských školek v ČR měly možnost navštívit Bangor University a předškolní zařízení v Maesgeirchen, Llanllechid, Prestatyn a Wrexham.

První termín stáže skupiny 20 učitelek MŠ ve Walesu se uskutečnil  8.-12. prosince 2014. V průběhu stáže měly učitelky možnost navštívit zařízení předškolního vzdělávání v Bangoru, v Caernarfonu a v Holyheadu, kde pozorovaly přímou práci pedagogických pracovníků. Své zážitky ze stáže učitelky zaznamenají v hodnotících zprávách, které budou zpracované v publikaci projektu.

19. listopadu proběhlo na Pedagogické fakultě, MU setkání učitelek MŠ – účastnic stáže ve Walesu. V rámci setkání byly učitelky seznámené s programem a logistikou stáže, hlavními charakteristiky předškolního vzdělávání ve Walesu a programy Centra pro empirický ověřenou ranou intervenci, Bangor Universita, Wales. Prezentace připravila a na dotazy učitelek odpovídala Egle Havrdová, Ph.D. – odborný garant stáží ve Walesu.

“Chci srdečně poděkovat za absolvovanou stáž ve Walesu – děkuji za příležitost značně obohatit své dosavadní poznatky a zkušenosti z oboru, za možnost setkání se s úžasnými odbornicemi v oblasti předškolního vzdělávání a děkuji především za naprosto skvělou organizaci z Vaší strany.”
“Na stáž mám jen pozitivní vzpomínky a podle mého názoru byla výborně zajištěná a odvezla jsem si mnoho nových a především využitelných informací. Tímto bych Vám chtěla poděkovat za příjemné dny a za Vaši péči. Přeji krásné Vánoce a do nového roku vše nejlepší.”