Popis projektu

Různorodé a inkluzivní sportovní týmy pro děti do 12 let (DITEAM12)

Ačkoli sport poskytuje dětem a dorostencům významnou příležitost pro osobní rozvoj, může také, kvůli své soutěživé povaze, vést k problematickému až násilnému chování. Je tedy nutné, abychom mladé sportovce vnímali primárně jako děti, a respektovali jejich vývojové potřeby, a až potom jako sportovce. Přílišná koncentrace na výkon může na děti vyvíjet nátlak a způsobovat úzkosti a agresivitu.

Aby dětem bylo zajištěno bezpečné a příznivé prostředí, některé sportovní federace změnily své tréninkové způsoby ze soutěživých na více pedagogické, kde je kladen důraz na individuální rozvoj spíše než na sportovní výkon. Tento přístup nejen vytváří bezpečné prostředí bez násilí, ale také otevírá prostor pro různorodost, jelikož každý účastník rozvíjí své dovednosti podle svých vlastních možností – můžou se tak zapojit i děti s postižením. 

Cílem projektu DITEAM12 je propagovat pozitivní aspekty nesoutěživých sportovních aktivit pro děti do 12 let jako způsob prevence násilí a intolerance. Toho bude dosaženo poskytnutím online vzdělávacích nástrojů (Web Educational Tool) trenérům a vedoucím sportovních klubů. Tyto nástroje budou klást důraz na rozvoj dovedností spíše než na výkonnost a dobré umístění. Zapojeni budou také rodiče – DITEAM12 připraví edukativní materiály, které rodičům vysvětlí, jak mohou přispět k vytvoření příznivého sportovního prostředí pro své děti. Při přípravě materiálu bude kladen důraz nejen na různorodost sportovních klubů, ale také na začlenění dětí s postižením. 

Během trvání projektu proběhnou čtyři setkání partnerů projektu: ve Španělsku (Las Palmas), v Rakousku (Vídeň), ve Slovinsku (Ljubliana) a v Německu (Berlin). Pilotní projekt proběhne v čtyřech partnerských zemích (s nejméně 5 kluby z každé země), což zajistí dosažení 40 trenérů, 100 rodičů a 500 dětí. 

Trvání projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021

Projekt je spolufinancován z programu Erasmus+ Evropské Unie

Partneři projektu jsou:

  • Asociacion Mi Hijo Y Yo (Španelsko)
  • International Council of Sport Science and Physical Education (Německo)
  • European Paralympic Committee (Rakousko)
  • Pedagoski Institut (Slovinsko) 
  • Informa Psichologia y Deporte (Španelsko)