Popis projektu

Budování inkluzivní společnosti, která podporuje pedagogy a vychovatele v předškolním vzdělávání v rozvíjení sociálních a emočních dovedností předškolních dětí (BE-CHILD)

První roky života dítěte (od narození do 6 let) mají největší vliv na rozvoj základních dovedností a dispozic, které pak výrazně ovlivňují další vzdělávání, pracovní možnosti, životní úspěchy a spokojenost. Doporučení Evropské rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a péče mohou mít zásadní vliv na učení, spokojenost a rozvoj dětí, a také podtrhuje důležitost rozvíjení sociálních a emočních dovedností (jako například sebevědomí, empatie, nezávislost, solidarita, odolnost, komunikace atd.) předškolních dětí. Evropská komise v Bílé knize o budoucnosti Evropy píše, že „Je pravděpodobné, že většina dětí, které dnes zahajují základní školní docházku, bude vykonávat nové profese, které dosud neexistují,“ a to „…bude vyžadovat masivní investice do dovedností a významné přehodnocení systémů standardního i celoživotního vzdělávání.“ 

Cílem projektu BE-CHILD je podporovat pedagogy a vychovatele v předškolním vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně napomáhat rozvoji sociálních a emočních dovedností předškolních dětí. To zahrnuje například vybavení pedagogů a vychovatelů v předškolním vzdělávání schopnosti vyhodnotit zralost dětí a kapacitu pro inkluzivní chování, aby byly děti lépe připravené na přechod do základní školy, a dosažení jednotného způsobu vyučování sociálních a emočních dovedností napříč členskými státy EU – tento projekt tak podpoří mezinárodní důvěru a spolupráci.

   Předpokládanými výstupy projektu jsou přehled dobré praxe ve vyučování sociálních a emočních dovedností v předškolním vzdělávání a péči (do 6 let) a BE-CHILD sada nástrojů, která bude zahrnovat hry a aktivity, experimentální nástroje, příklady dobré praxe a praktický návod na zavedení těchto nástrojů. Dlouhodobým přínosem bude implementace  inovativních vyučovacích metod, které pomohou vytvořit příznivé prostředí pro učení a rozvoj dětí. Tento projekt podpoří spolupráci mezi vzdělavateli, dětmi, rodiči a širší komunitou zabývající se předškolním vzděláváním a péči.

Na projektu se bude podílet 8 partnerů z 6 členských států Evropské unie. V rámci projektu proběhne pět setkání partnerů: M1 Praha (CZ), M8 Tallinn (EE), M16 Sofia (BG), M23 Řím (IT), M30 Reykjavik (IS).

Trvání projektu: 1.12.2019 – 31.05.2022

Číslo projektu: 2019-1-IS01-KA201-051137

Projekt je spolufinancován z programu Erasmus+ Evropské Unie

Partneři projektu jsou:

  • HASKOLI ISLANDS (Island)
  • Heisuleikskolinn Krokur (Island) 
  • Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane (Itálie)
  • Opera Nazionale Montessori (Itálie)
  • Natsionalna Asotsiatsia na Resursnite Uchiteli (Bulharsko)
  • Tallinna Lasteaed Palliponn (Estonsko)
  • Gradinita cu Program Prelungit Nr. 25 iasi (Rumunsko)