Popis projektu

V letech 2011–2012 realizovala SCHOLA EMPIRICA dva projekty „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ v kraji Vysočina (reg. č. CZ.1.07/1.2.02/03.0002) a v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.2.12/03.0005) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projektu se účastnilo 13 mateřských škol z obou krajů. Na projektu spolupracovala organizace se zahraniční expertkou  prof. Judy Hutchings, ředitelkou CEBEI na Bangor University ve Walesu i s domácími odbornicemi, které se podílely na přípravě teoretické části metodiky a také na přípravě aktivit pro děti v MŠ. Metodika pomůže k lepší integraci dětí se sociokulturním znevýhodněním a dětí s problémovým chováním v MŠ. V rámci projektu bylo připraveno 20 aktivit pro děti samotné a 15 různých aktivit pro rodiče s dětmi pro zlepšování jejich vzájemné komunikace, které jsou spolu s metodikou zpracovány v publikacích projektu.

V rámci projektu proběhl vzdělávací seminář pro učitelky z obou krajů, jehož se účastnila i prof. Judy Hutchings, byla vytvořena metodika inklusivních aktivit pro děti v MŠ a aktivity k zapojení rodičů do vzdělávacího procesu, proběhlo odzkoušení metodiky práce přímo v MŠ a závěrečná konference.

Do projektu se zapojilo celkem 20 učitelek MŠ a 265 dětí z kraje Vysočina a 14 učitelek MŠ a 256 dětí z Olomouckého kraje, z toho 103 dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišeného prostředí.

Akreditovaný kurz:

Vzdělávací program „Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“, akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT/ 41721/2013/1/875