Popis projektu

Podporujeme občanskou angažovanost a zájem občanů o společnost na komunální i globální úrovni.

Schola Empirica realizuje od listopadu 2013 veřejnou zakázku „Zavedení systému zpětné vazby občanů na Úřadu MČ Praha 13“ v rámci projektu „Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13“ (reg. č.: CZ.1.04/4.1.01/89.00112), který je spolufinancován z Operačního programu lidské zdroje.

Cílem zakázky je zlepšit komunikaci úřadu s uživateli služeb úřadu a především systémově řešit zpětnou vazbu občanů. V první fázi realizace proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření face to face mezi obyvateli městské části, které bylo zaměřeno na kvalitu života v dané oblasti a potřeby a očekávání občanů. Dotazníkového šetření se využilo ke sběru respondentů, kteří budou ochotni pravidelně se účastnit dalších šetření, která budou základem systematického sběru dat.

Zpětnou vazbu občanů zajistíme navázáním stálé spolupráce s relevantním vzorkem respondentů, který bude pomocí systémového řešení zapojen do pravidelného sběru názorů a podnětů, dále sloužících jako podnět k rozhodování o strategických otázkách na MČ.

Zavedení systému zpětné vazby občanů na Úřadu MČ Praha 13 je jednou z hlavních klíčových aktivit projektu, jehož cílem je v souladu s principem „good governance“ zlepšit komunikaci s uživateli služeb úřadu a zavést možnosti zpětné vazby občanů. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí inovativních aktivit v rámci projektu, které povedou jednak k zlepšení komunikace s uživateli služeb úřadu, tak i k zavedení systémového řešení zpětné vazby a rovněž k rozšíření nabídky služeb poskytovaných občanům a dalším subjektům, které využívají služby ÚMČ Praha 13. Pomocí dílčích kroků projekt přispěje k větší otevřenosti a kvalitě komunikace s občany.