Metodika Skills Builder rozvíjejí základní měkké dovednosti u dětí a mladých lidí od věku 6 do 18 let. Zaměřuje se na podporu osmi základních měkkých dovedností.

Metodika poskytuje základní přehled, co by žáci v rámci každé z osmi dovedností měli zvládnout. Všechny dovednosti jsou rozděleny do patnácti na sebe navazujících kroků. Každý krok zahrnuje dílčí část znalostí a strategií důležitých pro rozvoj dané základní dovednosti. Tyto dílčí části jsou strukturovány tak, aby je pedagogové mohli snadno použít ve třídě.  Metodika Skills Builder učitelům pomáhá ve všech fázích práce: s plánováním výuky, poskytováním zpětné vazby, nastavením systému odměn a zakotvením terminologie metodiky do každodenní praxe. Základy práce s metodikou jsou popsány v Zásadách a Rámcovém programu metodiky Skills Builder.

Pod odkazy níže je možné si stáhnout Průvodce pro jednotlivé dovednosti. Jsou zde ke stažení také plakáty k jednotlivým dovednostem, které představují vizuální podporu pro rozvoj dovedností ve třídách.

Stručné představení metodiky pro rodiče: Leták Skills Builder

stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout